Савенко Олег Станіславович

Савенко Олег Станіславович

Декан факультету інформаційних технологій
доктор технічних наук, професор

Профіль в Scopus

Профіль в ORCID

Профіль ResearcherID

Профіль Google scholar

 

Освітня кваліфікація:

1993 – закінчив з відзнакою Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Математика»

1999 – захистив кандидатську дисертацію на тему «Методи та засоби антивірусного комбінованого діагностування персональних комп’ютерів» за спеціальністю 05.13.13 – обчислювальні машини, системи і мережі у Вінницькому державному технічному університеті

2002 – отримав вчене звання доцента за кафедрою комп’ютерних систем

2010-2018 – підготував чотирьох кандидатів наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології

2014-2017 – приймав участь у виконанні міжнародного проекту ALIGN_QF «Досягнення та регулювання балансу між освітніми програмами та кваліфікаційними рамками» (543901-TEMPUS-1-2013-1-AM-TEMPUS-JPGR)

2018 – нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти»

2018 – отримав вчене звання професора за кафедрою комп’ютерної інженерії та системного програмування.

2019 – захистив докторську дисертацію на тему «Теорія та практика створення розподілених систем виявлення зловмисного програмного забезпечення в локальних комп’ютерних мережах» за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи і компоненти у Національному університеті “Львівська політехніка”

Сфера наукових інтересів:

  • розробка елементів теорії та практики створення розподілених систем виявлення зловмисного програмного забезпечення в комп’ютерних мережах

Патенти на корисну модель:

1.Пат. на корисну модель 108238 Україна, МПК G06F 21/55 Мультиагентний спосіб локалізації бот-мереж у корпоративних комп’ютерних мережах / Поморова О.В., Савенко О.С., Крищук А.Ф., Лисенко С.М., Бобровнікова К.Ю., Нічепорук А.О.; власник Хмельницький національний університет. – № u201600127; заявл. 04.01.2016; опубл. 11.07.2016, Бюл. № 13/2016.

2. Пат. на корисну модель 118456  Україна, МПК G06F 21/55 Спосіб виявлення метаморфних вірусів на основі статистичних метрик для визначення еквівалентних функціональних програмних блоків / Савенко О.С., Лисенко С.М., Бобровнікова К.Ю., Нічепорук А.О., Савенко Б.О.; власник Хмельницький національний університет. – № u201701743; заявл. 23.02.2017; опубл. 10.08.2017, Бюл. № 15/2017.

3. Пат. на корисну модель 118663  Україна, МПК G06F 21/55 Спосіб ідентифікації бот-мереж у корпоративних комп’ютерних мережах на основі аналізу DNS-трафіку / Савенко О.С., Лисенко С.М., Бобровнікова К.Ю., Нічепорук А.О., Савенко Б.О.; власник Хмельницький національний університет. – № u201612041; заявл. 28.11.2016; опубл. 28.08.2017, Бюл. № 16/2017.

4. Пат. на корисну модель 135205 Україна, МПК G06F 21/55 Спосіб організації взаємодії компонентів децентралізованих розподілених систем виявлення зловмисного програмного забезпечення на основі рівнів їх безпеки в локальних комп’ютерних мережах / О. С. Савенко; заявник і патентовласник Хмельницький національний університет. – № u201612041; заявл. 26.12.2018; опубл. 25.06.2019; Бюл. №12/2019.

 

Навчальні посібники:

1.Джулій В.М., Савенко О.С., Муляр І.В. Системне програмне забезпечення: навчальний посібник. – Хмельницький: ТУП, 2003. – 270с. (Навчальний посібник з грифом МОН України)

2.Савенко О.С., Кльоц Ю.П., Лисенко С.М. Системне програмне забезпечення: навчальний посібник / О.С.Савенко, Ю.П.Кльоц, С.М.Лисенко. – Хмельницький: ХНУ, 2016. – 403с. (Навчальний посібник з грифом Хмельницького національного університету)

 

Дисципліни:
для бакалаврів:
– програмування
– дискретна математика
– системне програмне забезпечення
для магістрів:
– безпека та захист комп’ютерних систем
для докторів філософії:
– методи оптимізації в наукових дослідженнях та експериментах

e-mail:savenko_oleg_st@ukr.net

Вища математика
Дискретна математика
Мова програмування Сі
Операційні системи
Методи виявлення шкідливого програмного забезпечення