Гнатчук Єлизавета Геннадіївна

Гнатчук Єлизавета Геннадіївна

к.т.н., доцент
Кандидат технічних наук, 05.13.06 - Інформаційні технології. Доцент за кафедрою системного програмування

Профіль у наукометрічній базі Google Scholar

Освітня кваліфікація:

Кандидат технічних наук, доцент кафедри системного програмування. В університеті працює з 2003 року

2003 – з відзнакою закінчила Технологічний університет Поділля за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі», має фах «Магістр комп’ютерної інженерії»

2008 – захистила кандидатську дисертацію «Інформаційна технологія подання та опрацювання знань на основі нечіткої логіки в експертних системах діагностування комп’ютерних засобів» за спеціальністю 05.13.06 – «Інформаційні технології» у Національному університеті «Львівська політехніка»

2009-2011 – стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених

Має більше 40 публікацій.

Сфера наукових інтересів:

  • інтелектуальні системи верифікації програмного забезпечення на основі нечіткої логіки
  • системи електронного навчання e-Learning

Дисципліни:

для бакалаврів:

  • алгоритми та методи обчислень
  • основи теорії компіляції
  • інженерія програмного забезпечення
  • штучні імунні системи

E-mail: liza_veta@ukr.net

інтелектуальні системи верифікації програмного забезпечення на основі нечіткої логіки
системи електронного навчання e-Learning
C/C++