Викладачі

Викладацький склад

Говорущенко Тетяна Олександрівна
Говорущенко Тетяна Олександрівна
Завідувач кафедри, д.т.н., професор

Навчальні дисципліни:
Комп’ютерна логіка
Проектування інтерфейсів користувача
Технологія проектування програмних систем
Системна інженерія програмного забезпечення
Організація бізнесу в галузі інформаційних технологій

Савенко Олег Станіславович
Савенко Олег Станіславович
Декан факультету програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем

Навчальні дисципліни:

Програмування
Дискретна математика
Системне програмне забезпечення
Безпека та захист комп’ютерних систем

Березький Олег Миколайович
Березький Олег Миколайович
професор
Профіль в Scopus Профіль в ORCID Профіль Google Scholar Освітня кваліфікація: 1985 - спеціаліст з автоматики і телемеханіки, Львівський політехнічний інститут, к.т.н. 1996 - кандидат
Мартинюк Валерій Володимирович
Мартинюк Валерій Володимирович
д.т.н., професор

Навчальні дисципліни:

методологія та організація наукових досліджень

Боровик Олег Васильович
Боровик Олег Васильович
професор

Навчальні дисципліни:

Теорія алгоритмів та обчислювальних процесів
Математична лінгвістика

Лисенко Сергій Миколайович
Лисенко Сергій Миколайович
д.т.н., доцент

Навчальні дисципліни:

об’єктно-орієнтоване програмування
алгоритмічні мови програмування
об’єктно-орієнтовані технології програмування
напрямки досліджень та розвитку комп’ютерної інженерії
формальні методи розроблення критичного програмного забезпечення

Гнатчук Єлизавета Геннадіївна
Гнатчук Єлизавета Геннадіївна
к.т.н., доцент

Навчальні дисципліни:

Алгоритми та методи обчислень
Основи теорії компіляції
Інженерія програмного забезпечення
Штучні імунні системи

Медзатий Дмитро Миколайович
Медзатий Дмитро Миколайович
к.т.н., доцент

Навчальні дисципліни:

Організація бізнесу в галузі інформаційних технологій

Корецька (Ковтун) Людмила Олександрівна
Корецька (Ковтун) Людмила Олександрівна
к.т.н., доцент

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:
Паралельні та розподілені обчислення
Теорія інформації та кодування

Кисіль Тетяна Миколаївна
Кисіль Тетяна Миколаївна
к.ф-м.н., доцент

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:
Комп’ютерне моделювання

Іванов Олексій Валентинович
Іванов Олексій Валентинович
к.т.н., доцент

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:
Комп’ютерна інженерія в засобах зв’язку

Бобровнікова  Кіра  Юліївна
Бобровнікова Кіра Юліївна
к.т.н., доцент

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:
Структури даних і алгоритми
Технологія проектування спеціалізованих операційних систем

Нічепорук Андрій Олександрович
Нічепорук Андрій Олександрович
к.т.н., доцент

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:
Технічна діагностика і надійність комп’ютерних систем

Стецюк Василь Миколайович
Стецюк Василь Миколайович
Cтарший викладач

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:
Системне програмування
Організація баз даних

Денисюк Дмитро Олександрович
Денисюк Дмитро Олександрович
асистент

Навчальні дисципліни:

програмування
основи інформаційних технологій

Красовський Микола Віталійович
Красовський Микола Віталійович
асистент

Навчальні дисципліни:

об’єктно-орієнтоване програмування

Федула Микола Васильович
Федула Микола Васильович
Доцент кафедри

Навчальні дисципліни:

Моделювання систем

Каштальян Антоніна Сергіївна
Каштальян Антоніна Сергіївна
Доцент кафедри

Навчальні дисципліни:

Моделювання систем

Павлова Ольга Олександрівна
Павлова Ольга Олександрівна
асистент

Навчальні дисципліни:

WEB-технології
Об’єктно-орієновані технології програмування

Гурман Іван Васильович
Гурман Іван Васильович
к.т.н., старший викладач

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:
Технічна діагностика і надійність комп’ютерних систем