Викладачі

Викладацький склад

Говорущенко Тетяна Олександрівна
Говорущенко Тетяна Олександрівна
Завідувач кафедри, д.т.н., професор

Навчальні дисципліни:
Комп’ютерна логіка
Проектування інтерфейсів користувача
Технологія проектування програмних систем
Системна інженерія програмного забезпечення
Організація бізнесу в галузі інформаційних технологій

Савенко Олег Станіславович
Савенко Олег Станіславович
Декан факультету програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем

Навчальні дисципліни:

Програмування
Дискретна математика
Системне програмне забезпечення
Безпека та захист комп’ютерних систем

Бармак Олександр Володимирович
Бармак Олександр Володимирович
д.т.н., професор

Навчальні дисципліни:

об’єктно-орієнтовані технології програмування

Мартинюк Валерій Володимирович
Мартинюк Валерій Володимирович
д.т.н., професор

Навчальні дисципліни:

методологія та організація наукових досліджень

Боровик Олег Васильович
Боровик Олег Васильович
д.т.н., професор

Навчальні дисципліни:

Теорія алгоритмів та обчислювальних процесів
Математична лінгвістика

Лисенко Сергій Миколайович
Лисенко Сергій Миколайович
к.т.н., доцент

Навчальні дисципліни:

об’єктно-орієнтоване програмування
алгоритмічні мови програмування
об’єктно-орієнтовані технології програмування
напрямки досліджень та розвитку комп’ютерної інженерії
формальні методи розроблення критичного програмного забезпечення

Кльоц Юрій Павлович
Кльоц Юрій Павлович
к.т.н., доцент

Навчальні дисципліни:

Платформо-незалежні мови програмування
Програмування комп’ютерних мереж

Гнатчук Єлизавета Геннадіївна
Гнатчук Єлизавета Геннадіївна
к.т.н., доцент

Навчальні дисципліни:

Алгоритми та методи обчислень
Основи теорії компіляції
Інженерія програмного забезпечення
Штучні імунні системи

Тітова  Вєра Юріївна
Тітова Вєра Юріївна
к.т.н., доцент

Навчальні дисципліни:

Архітектура комп’ютерів
Спеціалізовані комп’ютерні системи

Медзатий Дмитро Миколайович
Медзатий Дмитро Миколайович
к.т.н., доцент

Навчальні дисципліни:

Організація бізнесу в галузі інформаційних технологій

Ковтун Людмила Олександрівна
Ковтун Людмила Олександрівна
к.т.н., доцент

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:
Паралельні та розподілені обчислення
Теорія інформації та кодування

Кисіль Тетяна Миколаївна
Кисіль Тетяна Миколаївна
к.ф-м.н., доцент

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:
Комп’ютерне моделювання

Іванов Олексій Валентинович
Іванов Олексій Валентинович
к.т.н., доцент

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:
Комп’ютерна інженерія в засобах зв’язку

Бобровнікова  Кіра  Юліївна
Бобровнікова Кіра Юліївна
к.т.н., старший викладач

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:
Структури даних і алгоритми
Технологія проектування спеціалізованих операційних систем

Нічепорук Андрій Олександрович
Нічепорук Андрій Олександрович
к.т.н., старший викладач

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:
Технічна діагностика і надійність комп’ютерних систем

Стецюк Василь Миколайович
Стецюк Василь Миколайович
Cтарший викладач

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:
Системне програмування
Організація баз даних