Студенту

Студенту

Студенту

Студенту

Студенту

Студенту

Корисна інформація для студентів спеціальностей 

123 – Комп’ютерна інженерія, спеціалізація (освітня програма) “Комп’ютерна інженерія та програмування

126 – Інформаційні системи та технології, спеціалізація (освітня програма) “Інформаційні системи та технології“

 

 


завантаженості аудиторій кафедри, 
виховні години кураторів та консультації викладачів для спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія

Інформація щодо вступних випробувань для навчання за освітньо-науковою програмою магістра спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія

Графік

консультацій викладачів у І семестрі 2018/2019 навчального року 

Графік

проведення виховних годин у I семестрі 2018/2019 навчального року


Графік

вільних аудиторій для самостійної роботи студентів в I семестрі 2018/2019 навчального року


Friday

 

 

 


Шаблон для виконання дипломного проектування


 

Оформлення пояснювальної записки дипломних роботи магістра ОБОВ’ЯЗКОВО здійснюється з використанням шаблону.
Послідовність оформлення дипломних роботи магістра:

 • Титульний лист (не нумерується, без рамки)
 • Завдання (не нумерується, без рамки, один двосторонній лист)
 • Зміст (нумерується як аркуш 2, без рамки, нумерація справа зверху)
 • Список термінів, скорочень та позначень (не нумерується, у випадку наявних 5 та більше не загально прийнятих позначень, інакше – не обов’язково)
 • Вступ (нумерується, без рамки)
 • Розділи (нумеруються, без рамки)
 • Перелік посилань (нумерується, без рамки)
 • Додатки (нумеруються, без рамкою, нумерація наскрізна)

Примітка: додатки повинні містити копію статті.

До пояснювальної записки додаються:

 • реферат (залишається на кафедрі);
 • додатковий екземпляр завдання (залишається на кафедрі);
 • заява на тему;
 • рецензія (заповнюється керівником);
 • направлення на захист (видається керівником).

 

P.S. Роботи, не оформлені у вказаних шаблонах, допускатися до нормоконтролю не будуть.

 

Вступ до магістратури за спеціальністю 123 – Комп’ютерна інженерія

Для вступу до магістратури за спеціальністю 123 – Комп’ютерна інженерія необхідно успішно скласти:

 • атестаційний іспит за ступенем бакалавра спеціальності 123– Комп’ютерна інженерія;
 • фахове вступне випробування для навчання за освітньо-науковою програмою магістра спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія;
 • фахове вступне випробування з іноземної мови (ЗНО).