Студенту

Студенту

Студенту

Студенту

Студенту

Студенту

Корисна інформація для студентів спеціальностей 

123 – Комп’ютерна інженерія, спеціалізація (освітня програма) “Комп’ютерна інженерія та програмування

126 – Інформаційні системи та технології, спеціалізація (освітня програма) “Інформаційні системи та технології“


Процедура вибору теми дипломної роботи та шаблон для виконання дипломного проектування для спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія

Інформація щодо вступних випробувань для навчання за освітньо-науковою програмою магістра спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія

 

Освітній процес

 


 

Освітні програми

Навчальні плани

Додаткові роз’яснювальні матеріали з вибору навчальних дисциплін

Анотації вибіркових дисциплін

Силабуси обов’язкових дисциплін для докторів філософії спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія 

Силабуси вибіркових дисциплін для докторів філософії спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія 

 


Розклад занять для для докторів філософії спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія на 1 семестр 2020-2021 н.р. 

 

 

Розклад зимової екзаменаційної сесії докторів філософії спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія 2020-2021 н.р. 

 

 

 

Процедура вибору здобувачами вищої освіти за другим (магістерським) рівнем теми дипломної роботи

 


 

 1.  у вересні поточного навчального року здобувач вищої освіти 2-го курсу магістратури обирає наукового керівника дипломної роботи, враховуючи збіжність власних наукових інтересів з науковими інтересами керівника;
 2.  у вересні поточного навчального року здобувач вищої освіти 2-го курсу магістратури працює з науковим керівником над вибором теми – при цьому слід враховувати можливість її виконання саме в цьому закладі вищої освіти, актуальність та перспективність теми, наявність теоретичної бази за даною темою, а також практичну значущість теми (можливі напрямки тематики дипломної роботи представлені у методичних вказівках щодо виконання дипломної роботи магістра на с.11-12, приклади формулювання тем дипломних робіт магістра представлені у методичних вказівках щодо виконання дипломної роботи магістра на с.13-14);
 3.  до 30 вересня поточного навчального року здобувач вищої освіти подає заяву на ім’я завідувача кафедри щодо закріплення теми дипломної роботи та наукового керівника дипломної роботи (форма заяви представлена в Додатку К, с.50, методичних вказівок щодо виконання дипломної роботи магістра);
 4.  завідувач кафедри розглядає подані заяви і до 10 жовтня поточного навчального року формує список закріплених тем дипломних робіт та призначає наукових керівників здобувачам вищої освіти за другим (магістерським) рівнем;
 5.  на підставі подання кафедри, наказом Хмельницького національного університету офіційно затверджується тема та призначається керівник дипломної роботи.

 


Шаблон для виконання дипломного проектування


Оформлення пояснювальної записки дипломних роботи магістра ОБОВ’ЯЗКОВО здійснюється з використанням шаблону. Послідовність оформлення дипломних роботи магістра:

 • Титульний лист (не нумерується)
 • Завдання (не нумерується, один двосторонній лист)
 • Зміст (нумерується як аркуш 2, нумерація справа зверху)
 • Список термінів, скорочень та позначень (не нумерується, у випадку наявних 5 та більше не загально прийнятих позначень, інакше – не обов’язково)
 • Вступ (нумерується)
 • Розділи (нумеруються)
 • Перелік посилань (нумерується)
 • Додатки (нумеруються, нумерація наскрізна)

Примітка: додатки повинні містити копію статті чи тез. До пояснювальної записки додаються:

 • реферат (залишається на кафедрі);
 • додатковий екземпляр завдання (залишається на кафедрі);
 • заява на тему;
 • рецензія (заповнюється керівником);
 • направлення на захист (видається керівником).

 

P.S. Роботи, не оформлені у вказаних шаблонах, допускатися до нормоконтролю не будуть.

Вступ до магістратури за спеціальністю 123 – Комп’ютерна інженерія

Для вступу до магістратури за спеціальністю 123 – Комп’ютерна інженерія необхідно успішно скласти:

 • фахове вступне випробування для навчання за освітньо-науковою програмою магістра спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія;
 • фахове вступне випробування з іноземної мови (ЗНО);
 • додаткове фахове вступне випробування (для абітурієнтів з дипломами бакалавра з інших галузей).

ПРОГРАМА фахового вступного випробування для навчання за освітньо-науковою програмою магістра «Комп’ютерна інженерія та програмування» спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія

ПРОГРАМА додаткового вступного випробування для навчання за освітньо-науковою програмою магістра «Комп’ютерна інженерія та програмування» спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія

Тести фахового вступного випробування для навчання за освітньо-науковою програмою магістра “Комп’ютерна інженерія та програмування” спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія