Співпраця зі стейкхолдерами

 

Співпраця зі стейкхолдерами

 

 

Витяги з протоколу засідань кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування

 

Витяг з протоколу №2 міжкафедрального науково-прикладного семінару кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування та кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій Хмельницького національного університету щодо обговорення вмісту освітніх компонент освітньо–наукової програми «Комп’ютерна інженерія» підготовки PhD (докторів філософії) зі спеціальності «Комп’ютерна інженерія» від 29 серпня 2019 р.

 

 

 

 

Витяг з протоколу №6 засідання кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування Хмельницького національного університету щодо обговорення проекту оновленої освітньо–наукової програми підготовки PhD (докторів філософії) «Комп’ютерна інженерія» зі спеціальності «Комп’ютерна інженерія» від 17 січня 2020 р.

 

 

 

 

 

Витяг з протоколу №6 засідання кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування Хмельницького національного університету щодо обговорення проєкту освітньо–наукової програми підготовки магістрів «Комп’ютерна інженерія та програмування» зі спеціальності «Комп’ютерна інженерія» від 17 січня 2020 р.

 

 

 

Витяг з протоколу №5 засідання кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування Хмельницького національного університету щодо обговорення проєкту освітньо–професійної програми підготовки бакалаврів «Комп’ютерна інженерія та програмування» зі спеціальності «Комп’ютерна інженерія» від 14 січня 2021 р.

 

 

 

 

Витяг з протоколу №5 засідання кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування Хмельницького національного університету щодо обговорення проєкту англомовної освітньо–професійної програми підготовки бакалаврів «Комп’ютерна інженерія та програмування» зі спеціальності «Комп’ютерна інженерія» від 14 січня 2021 р.

 

 

 

 

Витяг з протоколу №5 засідання кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування Хмельницького національного університету щодо обговорення проєкту освітньо–професійної програми підготовки бакалаврів «Інформаційні системи та технології» зі спеціальності «Інформаційні системи та технології» від 14 січня 2021 р.

 

 

 

 

Витяг з протоколу №9 засідання кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування Хмельницького національного університету щодо обговорення проєкту освітньо–наукової програми підготовки магістрів «Комп’ютерна інженерія та програмування» зі спеціальності «Комп’ютерна інженерія» від 22 березня 2021 р.

 

 

 

 


 

Опитування науково-педагогічних працівників (щодо освітньо-професійної програми «Інформаційні системи та технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти)

 

Дане опитування повністю анонімне і містить питання як з варіантами вибору, так і з відкритою відповіддю. Воно створене адміністрацією кафедри КІСП для отримання відгуків від науково-педагогічних працівників щодо ОНП “Інформаційні системи та технології”

 

 

 


 

Опитування роботодавців (щодо освітньо-професійної програми «Інформаційні системи та технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

Дане опитування повністю анонімне і містить питання як з варіантами вибору, так і з відкритою відповіддю. Воно створене адміністрацією кафедри КІСП для отримання відгуків від роботодавців щодо ОНП “Інформаційні системи та технології”

 

 


 

Опитування здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи та технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

Дане опитування повністю анонімне і містить питання як з варіантами вибору, так і з відкритою відповіддю. Воно створене адміністрацією кафедри КІСП для отримання відгуків від здобувачів вищої освіти щодо якості викладання та задоволеністю навчанням за даною ОП

 

 

 

Опитування науково-педагогічних працівників (щодо освітньо-професійної програми «Комп’ютерна інженерія та програмування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти)

 

Дане опитування повністю анонімне і містить питання як з варіантами вибору, так і з відкритою відповіддю. Воно створене адміністрацією кафедри КІСП для отримання відгуків від науково-педагогічних працівників щодо ОНП “Комп’ютерна інженерія”.

 

 


 

Опитування роботодавців (щодо освітньо-професійної програми «Комп’ютерна інженерія та програмування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

Дане опитування повністю анонімне і містить питання як з варіантами вибору, так і з відкритою відповіддю. Воно створене адміністрацією кафедри КІСП для отримання відгуків від роботодавців щодо ОНП “Комп’ютерна інженерія”.

 

 

 


 

Опитування здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерна інженерія та програмування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

Дане опитування повністю анонімне і містить питання як з варіантами вибору, так і з відкритою відповіддю. Воно створене адміністрацією кафедри КІСП для отримання відгуків від здобувачів вищої освіти щодо якості викладання та задоволеністю навчанням за даною ОП.

 

 

 


 

Survey of applicants for higher education on the educational-professional program “Computer Engineering and Programming” (in English) of the first (bachelor’s) level of higher education

 

This survey is completely anonymous and contains questions with both choices and open-ended answers. It was created by the administration of the KIIT department to receive feedback from higher education students on the quality of teaching and satisfaction with learning in this educational program .

 

 

 


 

Опитування здобувачів вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Комп’ютерна інженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

Дане опитування повністю анонімне і містить питання як з варіантами вибору, так і з відкритою відповіддю. Воно створене адміністрацією кафедри КІСП для отримання відгуків від студентів щодо якості викладання та задоволеністю навчанням за даною ОП

 

 

 


 

Опитування науково-педагогічних працівників (щодо освітньо-наукової програми «Комп’ютерна інженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти)

 

Дане опитування повністю анонімне і містить питання як з варіантами вибору, так і з відкритою відповіддю. Воно створене адміністрацією кафедри КІСП для отримання відгуків від науково-педагогічних працівників щодо ОНП “Комп’ютерна інженерія”

 

 

 


 

Опитування роботодавців (щодо освітньо-наукової програми «Комп’ютерна інженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

Дане опитування повністю анонімне і містить питання як з варіантами вибору, так і з відкритою відповіддю. Воно створене адміністрацією кафедри КІСП для отримання відгуків від роботодавців щодо ОНП “Комп’ютерна інженерія”

 

 

 


 

Опитування здобувачів вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Комп’ютерна інженерія» третього (доктор філософії) рівня вищої освіти

 

Дане опитування повністю анонімне і містить питання як з варіантами вибору, так і з відкритою відповіддю. Воно створене адміністрацією кафедри КІСП для отримання відгуків від студентів щодо якості викладання та задоволеністю навчанням за даною ОП.

 

 


 

Опитування науково-педагогічних працівників (щодо освітньо-наукової програми «Комп’ютерна інженерія» третього (доктор філософії) рівня вищої освіти)

 

Дане опитування повністю анонімне і містить питання як з варіантами вибору, так і з відкритою відповіддю. Воно створене адміністрацією кафедри КІСП для отримання відгуків від науково-педагогічних працівників щодо ОНП “Комп’ютерна інженерія”.

 

 

 


 

Опитування роботодавців (щодо освітньо-наукової програми «Комп’ютерна інженерія» третього (доктор філософії) рівня вищої освіти

 

Дане опитування повністю анонімне і містить питання як з варіантами вибору, так і з відкритою відповіддю. Воно створене адміністрацією кафедри КІСП для отримання відгуків від роботодавців щодо ОНП “Комп’ютерна інженерія”.