SEREIN

“Modernization of Postgraduate Studies on Security and Resilience for Human and Industry Related Domains”

“Модернізація післядипломної освіти у галузі безпеки та стійких інформаційних систем для індустрії”

543968-TEMPUS-1-2013-1-EE-TEMPUS-JPCR

Мета та задання проекту

Мета проекту TEMPUS SEREIN полягає у підготовці нового покоління технічних і наукових співробітників, здатних виконувати конструктивний розвиток у сфері оцінки та забезпечення кібербезпеки. Це буде сприяти виконанню вимог українського суспільства до вирішення проблем в галузі забезпечення політик кібербезпеки в різних доменах  застосування.

Цілі проекту:

 • розробити магістерську навчальну програму з кібербезпеки і стійких систем з 5 курсів;
 • розробити докторантську навчальну програми з кібербезпеки і стійких систем з 3 курсів;
 • розробити навчальну програму для проведення тренінгів фахівців з кібербезпеки і стійких систем з 3-х модулів;
 • заснувати Національний альянс з інформаційної безпеки для проведення тренінгів та консультаційної діяльності у сфері оцінювання та менеджменту кібербезпеки;
 • ввести комплексну схему нарощування потенціалу для залученого професорсько-викладацького складу 7 українських університетів.

Напрями діяльності за проектом

 • розроблення магістерської програми в області кібербезпеки і стійких систем;
 • розроблення докторантської програми в області кібербезпеки і стійких систем;
 • створення Національного альянсу з інформаційної безпеки НАІБ;
 • впровадження схеми активної взаємодії та обміну знаннями між 7 українськими університетами, учасниками проекту;
 • впровадження розроблених програм у навчальний процес та забезпечення підготовки фахівців у галузі інформаційної безпеки;
 • поліпшення рівня володіння англійською мовою учасників проекту

Партнери, учасники проекту

Отримувач гранту – Таллінський технологічний університет, Таллінн, Естонія
Євросоюз:

 • Університет Cіті, Лондон, Велика Британія
 • Королівський технологічний інститут, Стокгольм, Швеція
 • Інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Болгарія
 • Національний міжвузівський консорціум з інформатики, Італія

Україна:

 • Національний аерокосмічний університет “Харківський авіаційний інститут” ім. М.Є. Жуковського
 • Хмельницький національний університет
 • Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
 • Державний інститут спеціального зв’язку та захисту інформації України
 • Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту
 • Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
 • Науково-виробнича корпорація «РАДІЙ»
 • Українська федерація індустрії безпеки
 • Українська студентська ассоціація
 • ТОВ “Лайм Сістемз”
 • Міністерство освіти і науки України