Наукова робота

 

Наукова робота кафедри

 

 

 


Викладачі кафедри активно займаються виконанням наукової роботи, результати якої відображаються в підготовлених та захищених дисертаціях на здобуття наукових ступенів, публікаціях наукових результатів в фахових виданнях з переліку затвердженого МОН України та виданнях, що індексуються в наукометричних базах Scopus, Web of Science, DBLP,  а також виконують роботи за держбюджетними тематиками і грантовими проектами.

За кафедрою закріплено підготовку докторів філософії (аспірантів) спеціальності 123 комп’ютерна інженерія, керівництво якими здійснюється викладачами кафедри.

Під керівництвом д.т.н., професора Локазюка В.М. було підготовлено та захищено 2 докторських і 18 кандидатських дисертацій з інформаційних технологій, з яких викладачі кафедри:

 • Савенко О.С. (к.т.н.);
 • Говорущенко Т.О.(к.т.н.);
 • Медзатий Д.М.;
 • Іванов О.В.;

під керівництвом д.т.н., професора Поморової О.В. – одна докторська та дві кандидатських дисертації, яких викладачі кафедри:

 • Говорущенко Т.О. (д.т.н.);
 • Гнатчук Є.Г.;

під керівництвом д.т.н., професора Савенка О.С. – чотири кандидатські дисертації, з яких викладачі кафедри:

 • Лисенко С.М. (к.т.н.);
 • Бобровнікова К.Ю.;
 • Нічепорук А.О.;

під керівництвом д.т.н., професора Говорущенко Т.О. – одна кандидатська дисертація викладача кафедри:

 • Павлова О.О.

 


 

Дисертації, захищені викладачами кафедри

 

 


 • Говорущенко Тетяна Олександрівна – кандидатська дисертація на тему “Підвищення достовірності процесу тестування програмних додатків на основі нейромережних інформаційних технологій” захищена в 2007 році в Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології; докторська дисертація на тему «”Теоретичні та прикладні засади інформаційної технології оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до програмного забезпечення”» захищена в 2018 році в Українській академії друкарства за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.
 • Говорущенко Тетяна Олександрівна – докторська дисертація на тему  «Теоретичні та прикладні засади інформаційної технології оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до програмного забезпечення» за спеціальністю 05.13.06 – «Інформаційні технології» в Українській академії друкарства (м. Львів).
 • Савенко Олег Станіславович – кандидатська дисертація на тему «Методи та засоби антивірусного комбінованого діагностування персональних комп’ютерів» захищена в 1999 році в Вінницькому державному технічному університеті за спеціальністю 05.13.13 – обчислювальні машини, системи та мережі.
 • Савенко Олег Станіславович – докторська дисертація на тему «Теорія та практика створення розподілених систем виявлення зловмисного програмного забезпечення в локальних комп’ютерних мережах» за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи і компоненти у Національному університеті “Львівська політехніка”.
 • Лисенко Сергій Миколайович – кандидатська дисертація на тему «Адаптивна інформаційна технологія діагностування комп’ютерних систем на наявність троянських програм» захищена в 2011 році в Тернопільському національному економічному університеті за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.
 • Лисенко Сергій Миколайович – докторська дисертація на тему «Методологічні основи та інформаційна технологія забезпечення резильєнтності комп’ютерних систем в умовах кіберзагроз» за спеціальністю 05.13.06 – «Інформаційні технології» в Українській академії друкарства (м. Львів).
 • Медзатий Дмитро Миколайович – кандидатська дисертація на тему «Нейромережний метод та засоби прогнозування технічного стану мікропроцесорних пристроїв та систем» захищена в 2006 році в Тернопільському національному економічному університеті за спеціальністю 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології.
 • Іванов Олексій Валентинович – кандидатська дисертація на тему «Математичні моделі та методи конфігурування структури телекомунікаційного середовища» захищена в 2007 році в Київському інституті автоматики за спеціальністю 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології.
 • Гнатчук Єлизавета Геннадіївна – кандидатська дисертація на тему «Інформаційна технологія подання та опрацювання знань на основі нечіткої логіки в експертних системах діагностування комп’ютерних засобів» захищена в 2008 році в Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.
 • Бобровнікова Кіра Юліївна – кандидатська дисертація на тему «Інформаційна технологія виявлення бот-мереж у комп’ютерних мережах на основі аналізу DNS-трафіка» захищена в 2017 році в Тернопільському національному технічному університеті ім. І.Пулюя за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.
 • Нічепорук Андрій Олександрович – кандидатська дисертація на тему «Інформаційна технологія виявлення метаморфних вірусів у локальних комп’ютерних мережах» захищена в 2018 році в Тернопільському національному економічному університеті за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.
 • Павлова Ольга Олександрівна – кандидатська дисертація на тему «Агентно-орієнтована інформаційна технологія оцінювання початкових етапів життєвого циклу ПЗ на основі онтологічного підходу» захищена в 2021 році в Хмельницькому національному університеті за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології.

 


 

Аспіранти кафедри

 


Рік вступу: 2017

 • Боднар Микита Артемович. Тема дисертації: «Інтелектуалізована система аналізу і синтезу програмних засобів комп’ютерних систем» (123). Науковий керівник: Говорущенко Т.О.
 • Стецюк Микола Васильович. Тема дисертації: «Методи та засоби забезпечення відмовостійкості та живучості спеціалізованих інформаційних технологій в умовах впливів зловмисного програмного забезпечення» (123). Науковий керівник: Савенко О.С.
 • Бельфер Роман Едуардович. Тема дисертації: «Методи та засоби організації мережної комунікації для створення соціальних платформ» (123). Науковий керівник: Савенко О.С.
 • Нічепорук Юрій Олександрович. Тема дисертації: «Методи та засоби виявлення кібер-загроз на основі еволюційних алгоритмів» (123). Науковий керівник: Лисенко С.М.
 • Щука Роман Володимирович. Тема дисертації: «Методи та засоби виявлення шкідливого програмного забезпечення на основі компонентів штучного інтелекту» (123). Науковий керівник: Лисенко С.М.
 • Паюк Вадим Павлович. Тема дисертації: «Інформаційна технологія виявлення експлоїтів в програмному забезпеченні» (122). Науковий керівник: Савенко О.С.

Рік вступу: 2018

 • Красовський Микола Віталійович. Тема дисертації: «Багатофункціональна кооперативна робототехнічна система на основі онтологічного підходу» (123). Науковий керівник: Говорущенко Т.О.
 • Денисюк Дмитро Олександрович. Тема дисертації: «Система превентивного захисту Web-сайтів та виявлення шкідливих кодів на Web-сайтах шляхом аналізу трафіку користувачів та запитуваних ресурсів» (123). Науковий керівник: Бобровнікова К.Ю.
 • Павлова Ольга Олександрівна. Тема дисертації: «Агентно-орієнтована інформаційна технологія оцінювання початкових етапів життєвого циклу ПЗ на основі онтологічного підходу» (122). Науковий керівник: Говорущенко Т.О.

Рік вступу: 2019

 • Казанцев А.Д. Тема дисертації: «Інтелектуальна система виявлення шкідливого мережевого трафіку на основі алгоритмів глибокого навчання» (123). Науковий керівник: Нічепорук А.О.
 • Лопатто І.Ю. Тема дисертації: «Інтелектуальний агент верифікації врахування інформації предметної галузі в процесі розроблення комп’ютерних систем» (123). Науковий керівник: Говорущенко Т.О.

Рік вступу: 2020

 • Нічепорук А.А. Тема дисертації: «Методи та засоби виявлення комп’ютерних атак в кіберфізичних системах» (123). Науковий керівник:  Березький О.М.
 • Табенський С.М. Тема дисертації: «Методи та засоби створення розподілених систем виявлення зловмисних дій в кіберфізичних системах» (123). Науковий керівник: Савенко О.С.
 • Лебіга М.А. Тема дисертації: «Інтелектуальна інформаційна технологія оцінювання якості програмного забезпечення» (122). Науковий керівник: Говорущенко Т.О.
 • Ковальчук Д.В. Тема дисертації: «Інформаційна технологія виявлення мережного зловмисного програмного забезпечення в корпоративних комп’ютерних мережах» (122). Науковий керівник: Медзатий Д.М.
 • Омельчук Р.В. Тема дисертації: «Інформаційна технологія виявлення комп’ютерних атак на основі штучної імунної системи» (122). Науковий керівник: Медзатий Д.М.

 


 

Держбюджетні теми, які виконувала і виконує кафедра

 


 •  1Б-2001 «Методологія тестового комбінованого діагностування мікропроцесорних пристроїв та систем (МПП та С) на базі компонентів штучного інтелекту» (2001-2003 рр.)
 • 1Б-2005 «Теорія нейромережних і нечітких моделей та методологія створення інтелектуальних систем діагностування комп’ютерних пристроїв» (2005-2007 рр.)
 • Грант Державного фонду фундаментальних досліджень Ф25/121 «Дослідження методів внесення апріорної діагностичної інформації в структуру штучних нейронних мереж для реалізації процесу діагностування комп’ютерних систем» (2007-2009 рр.)
 • 2Б-2008 «Теорія інтелектуального діагностування відмовостійких комп’ютерних систем з програмованою логікою» (2008-2010 рр.)
 • 2Б-2011 «Методологія інтелектуального автоматизованого оцінювання відповідності програмного забезпечення систем критичного застосування вимогам» (2011-2013 рр.)
 • 1Б-2019 «Агентно-орієнтована система підвищення безпеки та якості програмного забезпечення комп’ютерних
  систем» (номер державної реєстрації 0119U100662)
 • 1Б-2021 «Самоорганізована розподілена система виявлення зловмисного програмного забезпечення в комп’ютерних мережах»  (ДР № 0121U109936) 2020-2021 рр

 


 

Держбюджетні теми, співвиконавцями яких є викладачі кафедри

 


 • 4Б-2012 «Розвиток теоретичних основ та розробка методів статико-динамічного спектрального оцінювання сигналів в радіолокації» (виконавець Савенко О.С. у 2012 р.)
 • 4Б-2015 “Розвиток наукових та інженерних основ надійності електронної техніки шляхом удосконалення технології тестування на вібрації та удари” (виконавець Бобровнікова К.Ю. у 2015-2017 рр.)
 • 1Б-2018 «Розроблення високоефективних методів відбору енергії від фотоелектричних модулів» (виконавці Савенко О.С., Нічепорук А.О. у 2018 р.)

 

Госпдоговірні теми, які виконувала кафедра

 


 • 2-2001 «Розробка теоретичних основі експертної системи діагностування цифрових та мікропроцесорних пристроїв модернізації автоматичних телефонних станцій» (2001 р.)
 • 4-2002 «Розробка теоретичних основ оптимального вибору стратегій і методик комплексної модернізації провідного телефонного зв’язку» (2002-2003 рр.)
 • 8-2005 «Розробка інформаційно-пошукової системи для прийняття рішень щодо надання послуг телефонного зв’язку» (2005 р.)
 •  ГДТ «Методи і засоби підвищення безпеки комп’ютерних систем спеціалізованих малих підприємств в галузі надання Інтернет-послуг» (ДР №0120U102911), 2020 р.

 

Міжнародні (грантові) проекти, які виконувала та виконує кафедра

 


 

 • TEMPUS MASTAC (158886-TEMPUS-1-2009-UK-TEMPUS-JPCR) «Розробка і впровадження навчальних курсів по підготовці магістрів і докторів філософії (кандидатів наук) за напрямком аерокосмічного критичного комп’ютінга»
 • TEMPUS SAFEGUARD (158886-TEMPUS-2009-UK-JPCR) «Національна інженерна safeware-мережа центрів інноваційної університетсько-промислової кооперації»
 • TEMPUS IPMASTER (144628‐TEMPUS‐2008‐SE‐JPCR) «Право інтелектуальної власності: нова магістерська програма для національного консалтингового електронного центру з управління інтелектуальною власністю»
 •  TEMPUS REGENLAW (516911-TEMPUS-1-2011-1-DE-TEMPUS-JPCR) «Розроблення регіональних міждисциплінарних післядипломних (аспірантських) досліджень в галузі енергетики та екологічного права»
 •  TEMPUS KTU (544031-TEMPUS-1-2013-1- AT-TEMPUS-JPHES) «Модуль трансферу знань – Від прикладних досліджень і обміну технологічно-підприємницьких ноу-хау до розвитку міждисциплінарних навчальних програмних модулів»
 • TEMPUS SEREIN (543968-TEMPUS-1-2013-1-EE-TEMPUS-JPCR) «Модернізація післядипломної освіти у галузі безпеки та стійких інформаційних систем для індустрії»
 • ERASMUS+ HRLAW (HRLAW 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP) «Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови»

 


 

 

Міжнародні (грантові) проекти, співвиконавцями яких є викладачі кафедри

 


 

 • TEMPUS ALIGN (543901-TEMPUS-1-2013-1-AM-TEMPUS-JPGR)  «Досягнення та регулювання балансу між освітніми програмами та кваліфікаційними рамками» (виконавець Савенко О.С.)

 


 

Кількість статей у журналах, що входять до науково-метричних баз даних WoS та/або Scopus (SNIP ≥ 0,4)

Кількість статей (WoS або Scopus), та патенти України або інших країн на винахід

Кількість статей у фахових журналах (ISSN), статті та тези у матеріалах закордонних конференцій (WoS або Scopus)

Індивідуальні гранти (стипендії), наукові стажування за кордоном