Навчальні плани для докторів філософії

 

Деталізований навчальний план

підготовки докторів філософії спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія

 

Перший курс

Перший семестр

 

Перший курс

Другий семестр

 

Вибіркові дисципліни

 

Другий курс

Третій семестр

 

Обов’язкові дисципліни

 

Другий курс

Четвертий семестр

 

Обов’язкові дисципліни