Навчальна робота КІ

 

Навчальний план

спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія

спеціалізація (освітня програма) “Комп’ютерна інженерія та програмування”

 

Перший курс

Перший семестр

 

Перший курс

Другий семестр

 

Другий курс

Третій семестр

 

Обов’язкові дисципліни

 

Вибіркові дисципліни

 

Другий курс

Четвертий семестр

 

Обов’язкові дисципліни

 

Вибіркові дисципліни

 

Третій курс

П’ятий семестр

 

Третій курс

Шостий семестр

 

Четвертий курс

Сьомий семестр

 

Четвертий курс

Восьмий семестр