KTU

Knowledge Transfer Unit – From Applied Research and Technology-Entrepreneurial Know-How Exchange to Development of Interdisciplinary Curricula Modules

“Модуль трансферу знань – Від прикладних досліджень і обміну технологічно-підприємницьких ноу-хау до розвитку міждисциплінарних навчальних програмних модулів”

544031-TEMPUS-1-2013-1- AT-TEMPUS-JPHES

– Новини

– Мета та завдання проекту

– Напрямки діяльності за проектом

– Партнери, учасники проекту

– Сервіси/інструменти KTU

– Призначення (місія) KTU

– Бачення KTU

– KTU portfolio (in English)

– Портфоліо KTU

– Робочі програми

 

Офіційний сайт проекту: http://my-ktu.eu/