IPMASTER

Назва проекту: IPMASTER (Intellectual Property Law: New Master Curriculum for the National Consultancy E-Centre on IP Management)

Право інтелектуальної власності: нова магістерська програма для національного консалтингового електронного центру з управління інтелектуальною власністю.

Тривалість проекту:  січень 2009 – січень 2012

Цільова група: Студенти, аспіранти та викладачі правових дисциплін ВНЗ України

Консорціум:

 • Шведське агентство вищої освіти
 • Королівський технологічний університет,  Швеція
 • Університет Аліканте, Іспанія
 • Університет центрального Ланкаширу, Великобританія
 • Університет Любляни, Словенія
 • Національна юридична академія України
 • Національний аерокосмічний університет, Україна
 • Хмельницький національний університет, Україна
 • Міністерство юстиції України
 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Мета та завдання проекту:

Підготовка нового покоління професіональних юристів, які здатні здійснювати практичні послуги в сфері права інтелектуальної власності

Напрями діяльності за проектом:

 1. Розроблення та запровадження міжнародної магістерської програми (6 курсів) з міжнародного та порівняльного права інтелектуальної власності для українських університетів.
 2. Створення національного консалтингового електронного центру з управління інтелектуальною власністю.
 3. Запровадження постійної схеми двосторонньої мобільності студентів в університетах-партнерах.
 4. Організація курсів і навчальних семінарів з підвищення кваліфікації з питань інтелектуальної власності на замовлення.

Очікувані результати:

 • Запровадження міжнародної магістерської програми з міжнародного та порівняльного права інтелектуальної власності для українських університетів.
 • Залучення до навчання на магістерській програмі через дистанційні засоби навчання до 500 студентів
 • Створення національного консалтингового електронного центру з управління інтелектуальною власністю
 • Запровадження постійної схеми з двосторонньої мобільності студентів

Відповідальна особа від ХНУ:

Оксана Вікторівна Поморова, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри системного програмування

е-mail: o.pomorova@gmail.com

Результати:

 1. Розроблено та впроваджено нові робочі програми дисциплін
 2. Розроблено та опубліковано два навчально-методичних посібники “Порівняльне право про торгівельні марки” та “Порівняльне право про захист промислових зразків”
 3. Створено університетський інформаційно-аналітичний центр з питань захисту інтелектуальної власності
 4. Проведено стажування викладачів