Остання редакція:24 Квітня 2018 року

 
 Лисенко Сергій Миколайович у 2005р. закінчив Хмельницький національний університет м. Хмельницького за спеціальністю “Комп'ютерні системи та мережі”. З 31 серпня 2006 року по 1 лютого 2011 року працював на посаді асистента кафедри системного програмування, з 1 лютого 2011 року на посаді старшого викладача, а з 1 лютого 2012 р. — на посаді доцента кафедри системного програмування Хмельницького національного університету.

В 2011 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: “Адаптивна інформаційна технологія діагностування комп’ютерних систем на наявність троянських програм” за спеціальністю 05.13.06 — "Інформаційні технології" у Тернопільському національному економічному університеті, яка була затверджена рішенням президії ВАК України від 30 березня 2011 року.

В 2013 році здобув вчене звання доцента кафедри системного програмування.

Напрям наукових досліджень: розробка інформаційних технологій в сфері кібербезпеки, а саме виявлення шкідливого програмного забезпечення

Є відповідальним виконавцем міжнародного гранду TEMPUS «Modernization of Postgraduate Studies on Security and Resilience for Human and Industry Related Domains» (номер 543968-TEMPUS-1-2013-1-EE-TEMPUS-JPCP).

Є учасником міжнародного проекту Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), що виконується в партнерстві між Хмельницьким національним університетом та Університетом Острови (Чеська Республіка).

Науковий доробок Лисенка С.М. також включає патент на корисну модель «Мультиагентний спосіб локалізації бот-мереж у корпоративних марежах».

Має більше 75 наукових публікацій та 10 методичних публікацій.

Є співавтором навчального посібника з грифом МОН: Савенко О.С., Кльоц Ю.П., Лисенко С.М. Системне програмне забезпечення: Навчальний посібник - Хмельницький: ХНУ, 2016 - 403 с.

Профіль в Google Scholar

Авторський профіль у наукометричній базі SCOPUS

Індекс Гірша = 3

Авторський профіль ResearcherID

Список наукових праць

Дисципліни:

Системне програмування

Об'єктно-орієнтоване програмування

Об'єктно-орієнтоване програмування

Логічне та функційне програмування

Прикладна лінгвістика


E-mail:sirogyk@ukr.net

 sprlysenko@gmail.com