Остання редакція:10 Жовтня 2016 року

   

  Кандидат технічних наук, доцент кафедри системного програмування. В 2003 році закінчила Технологічний університет Поділля за спеціальністю «Комп'ютерні системи та мережі». Має фах «спеціаліст з комп'ютерної інженерії». 

    З 2004 року працює на кафедрі системного програмування. 

    В 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему  "Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень для оперативно-чергових служб" за спеціальністю 05.13.06 - "Інформаційні технології" в Національному університеті "Львівська політехніка".

   Має близько 40 наукових публікацій. У 2010 у співавторстві з д.т.н., проф. Локазюком В.М. та к.т.н. Івановим О.В. видала навчальний посібник «Засади систем підтримки прийняття рішень на основі комп’ютерних систем та їх компонентів».

Напрямок наукових досліджень:

   Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень для процессів управління. Інтелектуальні системи верифікації програмного забезпечення на основі штучних нейронних мереж.

        Список публікацій: http://ki.khnu.km.ua/index.php/content/index/100

E-mail: sobaka2032@gmail.com

Профіль у Google Scholar