Остання редакція:10 Вересня 2016 року

За 14 років наукової роботи (2003-2016 роки) Говорущенко Т.О. прийняла участь у 85 Міжнародних та Всеукраїнських конференціях, а саме:

1. Міжнародна наукова конференція “Політ-2003” (м.Київ);

2. Міжнародна науково-практична конференція “Мікропроцесорні пристрої та системи в автоматизації виробничих процесів” 2003 та 2004 років (м.Хмельницький);

3. 7-а і 8-а Міжнародна науково-технічна конференція “Контроль і управління в складних системах” 2003 та 2005 років (м.Вінниця);

4. Міжнародна науково-практична конференція “Комп’ютерні системи в автоматизації виробничих процесів” 2005 та 2007 років (м.Хмельницький);

5. Third IEEE Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications IDAACS-2005 (м.Софія, Болгарія);

6. Міжнародна науково-технічна конференція “Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні ІКТМ” 2005 та 2008 років (м.Харків);

7. 1-а Міжнародна науково-технічна конференція “Гарантоспособные и безопасные системы, сервисы и технологии DeSSerT-2006” (м. Полтава);

8. 9-а Міжнародна конференція TCSET-2006 (м.Славське-Львів);

9. 7-а, 8-а, 10-а 11-а та 12-а Міжнародна науково-практична конференція “Современные информационные и электронные технологии” 2006, 2007, 2009, 2010 та 2011 років (м.Одеса);

10. 7-а та 9-а Міжнародна науково-технічна  конференція “Искусственный интеллект. Интеллектуальные и многопроцессорные системы. ИИ ИМС” 2006 та 2008 років (м.Кацивелі);

11. 2-а, 3-а, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а Міжнародна науково-технічна конференція “Гарантоспособные и безопасные системы, сервисы и технологии DeSSerT” 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016 років (м. Кіровоград-Севастополь-Київ-Чернівці);

12. 2-а, 4-а, 9-а, 10-а, 11-а Міжнародна науково-технічна конференція “Computer Science and Information Technologies” 2007, 2009, 2014, 2015, 2016 років (м.Львів);

13. Міжнародна науково-технічна конференція «Комп'ютерні системи та мережні технології” 2008 року (м.Київ);

14. 30th International Conference on Software Engineering 2008 року (м.Лейпциг, Німеччина);

15. 10-а, 11-а, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та Міжнародна науково-технічна конференція “Системний аналіз та інформаційні техології” 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 років (м.Київ);

16. 6-а Міжнародна науково-практична конференції “Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем МПЗІС-2008” (м.Дніпропетровськ);

17. Міжнародна науково-практична конференція "Трансформаційні реформи та антикризовий потенціал економіки в постсоціалістичних країнах" 2009 року (м.Вінниця);

18. Міжнародна конференція молодих вчених "Комп'ютерні науки та інженерія CSE" 2009, 2010, 2013 років (м.Львів);

19. 4-а, 5-а, 6-а Міжнародна науково-технічна конференція "Сучасні комп'ютерні системи та мережі - розробка та використання ACSN" 2009, 2011, 2013 років (м.Львів);

20. Міжнародна науково-технічна конференція "Комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті" 2010 року (м.Луцьк). 

21. 6-th, 8-th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications 2011, 2015 року (м.Прага, Чехія; м.Варшава, Польща);

22. 1-st, 2-nd International Workshop CrISS-DeSSerT-2011, 2013 (м.Кіровоград);

23. 1-а, 2-а Міжнародна науково-технічна конференція "Обчислювальний інтелект" 2011, 2013 року (м.Черкаси);

24. Міжнародна проблемно-наукова міжгалузева конференція "Інформаційні проблеми комп'ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління SPIS" 2011, 2012 років (м.Бучач);

25. 18-а Міжнародна конференція з автоматичного управління "Автоматика-2011" (м.Львів)

26. МНПК "Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві" 2011 року (м.Луцьк)

27. Міжнародна науково-технічна конференція "IV Українсько-польські наукові діалоги" 2011 року (м.Яремче)

28. І-а Всеукраїньска науково-практична конференція Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика" 2012 року (м.Харків)

29. 1-а, 2-а, 3-а, 4-а Всеукраїнська НПК "Інтелектуальні технології в системному програмуванні" 2012, 2013, 2014, 2015 року (м.Хмельницький)

30. IEEE East-West Design & Test Symposium EWDTS'12 (м.Харків)

31. ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Інформаційні управляючі системи та комп'ютерний моніторинг ІУСКМ-2012" (м.Донецьк)

32. II-а, ІІІ-я Міжнародна науково-практична конференція «Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки» 2012 року (м.Чернівці)

33. Международная научная конференция "Интеллектуальные системы принятия решений и проблемы вычислительного интеллекта (ISDMCI’)" 2013, 2016 років (м.Євпаторія. м.Херсон)

34. Міжнародний науково-практичний семінар «Програмовані логічні інтегральні схеми та мікропроцесорна техніка в освіті і виробництві» 2014 року (м.Луцьк)

35. 3-а Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми інформатики та комп'ютерної техніки ПІКТ-2014" 2014 року (м.Чернівці)

36. 8-а Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми комп’ютерних технологій АПКТ-2014» 2014 року (м.Хмельницький)

37. 11-а, 12-а Міжнародна науково-практична конференція "Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем TAAPSD-2014" 2014, 2015 року (м.Київ)

38. VI Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Інформатика та системні науки ІСН-2015» 2015 року (м. Полтава)

39. XI i XII International Conference on ICT in Education, Research, and Industrial Applications ICTERI 2015, 2016 років (м.Львів. м.Київ)

40. XI Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні інформаційні та комунікаційні технології на транспорті, у промисловості та освіті" 2015 року (м.Дніпропетровськ)

41. Всеукраїнська науково-практична конференція «Комп’ютерні системи і проектування технологічних процесів та обладнання» 2016 року (м.Чернівці)

42. VI Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського, господарського та транспортного права» (Секція  «Міжнародна співпраця та інтеграція у сфері освіти, розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті») 2016 року (м.Київ)

43. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Сучасні методи, інформаційне та програмне забезпечення систем управління організаційно-технологічними комплексами"2016 року (м.Луцьк)

44. Міжнародна науково-технічна конференція "Електротехнічні і комп'ютерні системи: Теорія та практика" 2016 року (м.Одеса)