Остання редакція:12 Вересня 2016 року

1. Мазур О. Експертна система тестування студентів з дисципліни "Інформатика та обчислювальна техніка" // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (13-14 травня 2008 р). - Чернівці: Рута, 2008 - с. 281-282.

2. Говорущенко Т.О., Янчук О.М. Підвищення достовірності діагностування програмного забезпечення користувацьких інтерфейсів // Прогресивні інформаційні технології в науці, освіті та економіці. Збірка наукових праць учасників Міжнародної науково-практичної конференції "Трансформаційні реформи та антикризовий потенціал економіки в постсоціалістичних країнах" - Вінниця: Вінницький кооперативний інститут, 2009. - с. 35-41

3. В.М.Локазюк, Т.О.Говорущенко, С.А.Солук. Методи та засоби підвищення достовірності процесу тестування програмного забезпечення // Вісник Хмельницького національного університету – Хмельницький: ХНУ, 2010. - №1, с. 63-71 (фахова стаття)

4. О.В.Поморова, Т.О.Говорущенко, С.Я.Тарасек. Аналіз та опрацювання метрик якості програмного забезпечення на етапі проектування // Вісник Хмельницького національного університету – Хмельницький: ХНУ, 2010. - №1, с.54-63 (фахова стаття)

5. Говорущенко Т.О., Малец А.В. Підвищення відмовостійкості спеціалізованих комп'ютерних систем на основі ПЛІС-технологій // Комп'ютерні науки та інженерія: Матеріали ІV Міжнародної конференції молодих вчених "CSE-2010". - Львів: Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2010 - с. 162-163

6. Говорущенко Т.О., Кустлива О.С. Аналіз програмного забезпечення cloud-сервісів // Матеріали ХІІІ міжнародної науково-технічної конференції “Системний аналіз та інформаційні техології” – Київ: НТУУ “КПІ”, 2011         

7. Поморова О.В., Говорущенко Т.О., Козак М.В. Реалізація  та  дослідження  нейромережної  складової  методу  оцінювання  та  прогнозування  якості   програмного  забезпечення // Науковий вісник Чернівецького університету. Комп’ютерні системи та компоненти, 2011. Т. 2. Вип. 1.- Чернівці, ЧНУ, 2011 - с.19-26  (фахова стаття)

8. Говорущенко Т.О., Кустлива О.С. Особливості програмного забезпечення cloud-систем // Труды ХІІ Международной научно-практической конференции «Современные информационные и электронные технологии». – Одеса: Редакция журнала «ТКЭА», 2011 р. – с. 85

9. Говорущенко Т.О., Питлик Є.В. Визначення ефективності метрик якості на етапі проектування програмного забезпечення // Вісник Хмельницького національного університету – Хмельницький: ХНУ, 2012. - №2, с. 149-155 (фахова стаття)

 10. Говорущенко Т.О., Бачинський А.В. Оцінювання ефективності метрик складності програмного забезпечення // Вісник Хмельницького національного університету – Хмельницький: ХНУ, 2012. - №2, с. 171-179 (фахова стаття)

11. Говорущенко Т.О., Талайло С.І. Класифікація проектів програмного забезпечення // Інтелектуальні технології в системному програмуванні: Збірник праць науково-практичної конференції молодих вчених та студентів - Хмельницький: ПП Гонта А.С., 2012 - с.162-168

12. Говорущенко Т.О., Бачинський А.В., Питлик Є.В. Оцінювання інформативності та ефективності метрик програмного забезпечення на етапі проектування // Інтелектуальні технології в системному програмуванні: Збірник праць науково-практичної конференції молодих вчених та студентів - Хмельницький: ПП Гонта А.С., 2012 - с.146-153

13. Говорущенко Т.О., Гедзь О.Ю., Загоруйко Л.І. Аналіз впливу типу проекту на вибір метрик складності та якості програмного забезпечення на етапі проектування // Інтелектуальні технології в системному програмуванні: Збірник праць науково-практичної конференції молодих вчених та студентів - Хмельницький: ПП Гонта А.С., 2012 - с.176-183

14. Т.О.Говорущенко, С.І.Талайло, А.А.Поліщук. Концепція методу типізації проектів програмного забезпечення на основі аналізу специфікацій // Інтелектуальні технології в системному програмуванні. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів. Збірник наукових праць - Хмельницький: Тріада-М, 2013 - с.226-235

15. Т.О.Говорущенко, Р.А.Малярчук, І.В.Вовк. Аналіз інцидентів, спричинених помилками програмного забезпечення // Інтелектуальні технології в системному програмуванні. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів. Збірник наукових праць - Хмельницький: Тріада-М, 2013 - с.187-198

16. Т.О.Говорущенко, А.В.Красій, В.В.Бездиханюк. Експертна система формування характеристик проекту програмного забезпечення для вибору метрик якості // Інтелектуальні технології в системному програмуванні. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів. Збірник наукових праць - Хмельницький: Тріада-М, 2013 - с.207-217      

17. Т.О.Говорущенко, Ю.Г.Ковальов, В.В.Ноянчук. Аналіз ефективності Web-інтерфейсів у галузі комп’ютеризованого виробництва та реалізацї меблевих фасадів // Інтелектуальні технології в системному програмуванні. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів. Збірник наукових праць - Хмельницький: Тріада-М, 2013 - с.74-83 

18. Рудий С.В., Мельник А.О., Мітусова Ю.О. (керівник Т.О.Говорущенко). Аналіз моделей життєвого циклу програмного забезпечення // Інтелектуальні технології в системному програмуванні. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів. Збірник наукових праць - Хмельницький: Тріада-М, 2013 - с.124-125

19. Т.О.Говорущенко, В.В.Козачук, В.І.Грибинчук. Нейромережний метод оцінювання та прогнозування якості системного програмного забезпечення // Інтелектуальні технології в системному програмуванні. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів. Збірник наукових праць - Хмельницький: Гонта А.С., 2014 - с.339-349     

20. Т.О.Говорущенко, Є.Б.Курас, М.В.Красовський. Оцінювання та вибір технології проектування системного програмного забезпечення // Інтелектуальні технології в системному програмуванні. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів. Збірник наукових праць - Хмельницький: Гонта А.С., 2014 - с.357-365

21. Т.О.Говорущенко, А.В.Мевша, В.А.Криськов. Класифікація відмов та вразливостей системного програмного забезпечення // Інтелектуальні технології в системному програмуванні. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів. Збірник наукових праць - Хмельницький: Гонта А.С., 2014 - с.318-328

22. Т.О.Говорущенко, Р.А.Малярчук, В.В.Лаврінчук. Підтримка вибору середовища програмування для системного програмного забезпечення // Інтелектуальні технології в системному програмуванні. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів. Збірник наукових праць - Хмельницький: Гонта А.С., 2014 - с.372-381

23. О.В.Поморова, Т.О.Говорущенко, М.В.Стецюк. Проблеми галузі забезпечення якості програмних продуктів // Інтелектуальні технології в системному програмуванні. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів. Збірник наукових праць - Хмельницький: Гонта А.С., 2014 - с.390-391

24. М.М.Байдюк, Б.Б.Баніт, С.В.Козак. Аналіз сучасних технологій проектування програмного забезпечення // Інтелектуальні технології в системному програмуванні. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів. Збірник наукових праць - Хмельницький: Гонта А.С., 2014 - с.394-395

25. А.В.Красій, О.І.Шевчук, С.Б.Войнарович. Вибір прийнятної моделі життєвого циклу на основі аналізу специфікацій // Інтелектуальні технології в системному програмуванні. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів. Збірник наукових праць - Хмельницький: Гонта А.С., 2014 - с.398-399

26. В.В.Смолінський, В.А.Криськов, В.В.Лаврінчук (наук.керівник – Говорущенко Т.О.) Метод стратегічного планування при проектуванні програмного забезпечення на основі використання backcasting-підходу // ІV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів «Інтелектуальні технології в системному програмуванні ІТСП-2015». Збірник наукових праць - Хмельницький: ПП Гонта А.С., 2015 - с.67-72

27. О.П.Кикоть, С.В.Козак, Д.О.Денисюк (наук.керівник – Говорущенко Т.О.) Метод оцінювання трудомісткості розроблення програмного забезпечення підходу // ІV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів «Інтелектуальні технології в системному програмуванні ІТСП-2015». Збірник наукових праць - Хмельницький: ПП Гонта А.С., 2015 - с.75-82

28. М.В.Островий, М.В.Красовський, В.І.Грибинчук (наук.керівник – Говорущенко Т.О.) Метод управління ризиками при розробленні програмного забезпечення // ІV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів «Інтелектуальні технології в системному програмуванні ІТСП-2015». Збірник наукових праць - Хмельницький: ПП Гонта А.С., 2015 - с.83-89

29. Павлова О.О. (наук.керівник – Говорущенко Т.О.). Концепція компенсаторного моделювання якості програмного забезпечення // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Комп’ютерні системи і проектування технологічних процесів та обладнання» (м.Чернівці, 17-19 лютого 2016 року; Чернівецький факультет Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут») – Чернівці-Харків: НТУУ «ХПІ», 2016 – с.98-102

30. О.В.Поморова, Т.О.Говорущенко, С.Ю.Побережний, В.В.Магдін. Трансфер знань та технологій на прикладі підтримки реалізації студентських стартапів // Електротехнічні та комп’ютерні системи (секція «Інновації в освіті, науці та виробництві») – Одеса: ОНПУ, 2016 - №22 (98), с.384-391 (фахова стаття)

 

Керівництво науковою роботою студентського наукового гуртка "SOFTWARE" - з 2015 року

Участь двох команд у Всеукраїнському 1-ому студентському конкурсі ІТ-проектів "IT-Maritime-2015", м.Київ, Київська державна академія водного транспорту:

1) "Мобільний додаток мінімізації досконалих диз’юнктивних та кон’юнктивних нормальних форм логічних функцій від 2-6 змінних методом Квайна" (автор - Бонар В.О.),

2) "Аутсорсинг «зайвих» справ, або Обміняй час на гроші!" (автори - Побережний С.Ю., Магдін В.В.) - 1-е місце у номінації "Соціальний ІТ-проект"