Остання редакція:10 Вересня 2016 року

1. Поморова О.В., Говорущенко Т.О. Проектування інтерфейсів користувача: Навчальний посібник - Хмельницький: ХНУ, 2011 - 206 с.


2. Мищенко В.О., Поморова О.В., Говорущенко Т.А. CASE-оценка критических программных систем. Том 1. Качество / Под ред. Харченко В.С. - Харьков: Нац.аэрокосмический университет "ХАИ", 2012 - 201 с.

3. Савенко О.С., Джулій В.М., Пантелєєва (Говорущенко) Т.О., Глущак С.В. Логічне і функціональне програмування. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт. - Хмельницький, ТУП, 2003 - 82 с.

4. Савенко О.С., Пантелєєва (Говорущенко) Т.О. Операційні системи. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. - Хмельницький, ХДУ, 2004 - 119 с.

5. Савенко О.С., Говорущенко Т.О. Операційні системи. Методичні вказівки до курсового проектування. - Хмельницький, ХНУ, 2004 - 80 с.

6. Савенко О.С., Говорущенко Т.О. Системне програмне забезпечення. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. - Хмельницький, ХНУ, 2005 - 110 с.

7. Говорущенко Т.О. Верифікація і тестування програмного забезпечення. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. - Хмельницький, ХНУ, 2006 - 56 с.

8. Мітасов І.І., Говорущенко Т.О. Системне програмування. Методичні вказівки до виконання практичних робіт. - Хмельницький, ХНУ, 2006 - 47 с.

9. Говорущенко Т.О. Інформатика та обчислювальна техніка. Частина 1. Методичні вказівки до лабораторних робіт. - Хмельницький, ХНУ, 2008 - 97 с.

10. Говорущенко Т.О. Інформатика та обчислювальна техніка. Частина 2. Методичні вказівки до лабораторних робіт. - Хмельницький, ХНУ, 2009 - 52 с.

11. Говорущенко Т.О. Проектування інтерфейсів користувача. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. - Хмельницький, ХНУ, 2009 - 104 с.

12. Локазюк В.М., Поморова О.В., Савенко О.С., Мітасов І.І., Медзатий Д.М., Кльоц Ю.П., Говорущенко Т.О. Магістерська робота. Методичні вказівки для її виконання та написання. - Хмельницький, ХНУ, 2010 - 57 с.

13. Медзатий Д.М., Говорущенко Т.О., Гнатчук Є.Г., Тітова В.Ю., Мостовий С.В., Лисенко С.М. Наскрізна практична підготовка. Методичні вказівки. - Хмельницький, ХНУ, 2010 - 120 с.

14. Говорущенко Т.О. Проектування інтерфейсів користувача. Електронний конспект лекцій для студентів спеціальностей 7.05010202 (спеціалісти) і 8.05010202 (магістранти) - “Системне програмування” денної форми навчання. - Хмельницький: ХНУ, 2012 - 209 с.

15. Говорущенко Т.О. Комп'ютерна логіка: методичні вказівки до виконання практичних та лабораторних робіт для студентів напряму підготовки "Комп'ютерні інженерія" - Хмельницький: ХНУ, 2013 - 96 с.

16. О.В.Поморова, Т.О.Говорущенко. Технологія проектування програмних систем: Електронний конспект лекцій для студентів спеціальностей 7.05010202 (спеціалісти) і 8.05010202 (магістранти) - “Системне програмування” денної форми навчання. – Хмельницький: ХНУ, 2014 – 384 с.

17. Говорущенко Т.О. Комп'ютерна логіка: Методичні вказівки для виконання курсового проекту - Хмельницький: ХНУ, 2015 - 76 с.

18. Говорущенко Т.О. Прикладні аспекти системного аналізу: Електронний конспект лекцій - Хмельницький: ХНУ, 2016. - 267 с.