Остання редакція:22 Грудня 2014 року

2003 рік

1.Локазюк В.М., Пантелєєва Т.О. Аналіз методів тестування та модель життєвого циклу прикладного програмного забезпечення // Вісник Вінницького політехнічного інституту – Вінниця, 2003. – №6, с. 311 – 317 (фахова стаття)

2.Локазюк В.М., Пантелєєва Т.О. Методи діагностування програмного забезпечення сучасних комп’ютерних систем // Міжнародний науково-технічний журнал “Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах” – Хмельницький, 2003. - №2, с. 122 – 128 (фахова стаття)

2004 рік

3.Локазюк В.М., Пантелєєва Т.О. Категорійна модель процесу повторного тестування дефектів програмного забезпечення // Вісник Технологічного університету Поділля – Хмельницький: ТУП, 2004. – ч.1, т.1, с. 53 – 58 (фахова стаття)

2005 рік

4.Говорущенко Т.О. Оцінка ефективності виявлення прихованих помилок у програмному забезпеченні // Вісник Хмельницького національного університету – Хмельницький, 2005. – ч.1, т.2, с. 190 – 195 (фахова стаття)

5.Говорущенко Т.О. Система повторного тестування програмного забезпечення // Радіоелектронні і комп’ютерні системи – Харків: НАУ “ХАІ”, 2005. - №4, с.120-126 (фахова стаття)

6.Локазюк В.М., Говорущенко Т.О. Моделювання процесу повторного тестування програмного забезпечення // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія – Вінниця: ВНТУ, 2005. - №3, с.234-240 (фахова стаття)

7.Lokazyuk V.M., Govoruschenko T.O. Category Model of Process of Repeated Software Testing // Proceedings of the Third IEEE Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems : Technology and Applications. – Sofia, Bulgaria, 2005. – p.241-245 (наукометрична база SCOPUS)

2006 рік

8.Govoruschenko T.O. Determination of Necessity and Advisable Method(s) of Repeated Application Software Testing // Радіоелектронні і комп’ютерні системи – Харків: НАУ “ХАІ”, 2006 – №6, с.136-141 (фахова стаття)

9.Говорущенко Т.О. Інтелектуальна система визначення необхідності повторного тестування програмного забезпечення // Искусственный интеллект – Донецьк: Інститут проблем штучного інтелекту, 2006. - №4, с.706-712 (фахова стаття)

10.Локазюк В.М., Поморова О.В., Говорущенко Т.О. Імітаційна модель системи повторного тестування програмного забезпечення // Вісник ХНУ – Хмельницький: ХНУ, 2006. – № 6, с.65-72 (фахова стаття)

11.Govoruschenko T.O. Forming Logical Deduction Technique of Repeated Software Testing System // Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science. Proceedings of the IX-th International Conference TCSET’2006 – Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic, 2006. – p.580-581 (наукометрична база SCOPUS)

2007 рік

12.Govoruschenko T.O. Model of decision maker of repeated application software testing system // Радіоелектронні і комп’ютерні системи – Харків: НАУ “ХАІ”, 2007 – № 7, с.191-198 (фахова стаття)      

13.Говорущенко Т.О. Дослідження моделі вирішувача системи повторного тестування прикладного програмного забезпечення // Вісник Хмельницького національного університету – Хмельницький: ХНУ, 2007 - №3, т.1, с.236-244 (фахова стаття)

14.Говорущенко Т.О. Реалізація та функціювання системи повторного тестування прикладного програмного забезпечення // Вісник Хмельницького національного університету – Хмельницький: ХНУ, 2007 - №2, т.2, с. 113-120 (фахова стаття)

15.Говорущенко Т.О. Підвищення достовірності тестування програмного забезпечення // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007 – с.186-196 (фахова стаття)

16. Говорущенко, Т. О. Підвищення достовірності процесу тестування програмних продуктів на основі нейромережних інформаційних технологій [Текст] : дис... канд. техн. наук : 05.13.06 / Говорущенко Тетяна Олександрівна ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2007. – 191 с.

2008 рік

17.Говорущенко Т.О. Проблеми реалізації методу ідентифікації прихованих помилок програмного забезпечення на основі нейромережних інформаційних технологій // Радіоелектронні і комп’ютерні системи – Харків: НАУ “ХАІ”, 2008 – № 7, с.107-112 (фахова стаття)

18.V.Lokasyuk, O.Pomorova, T.Govorushchenko. Neural Nets Method for Estimation of the Software Retesting Necessity // Proceedings of the 2008 international workshop on Software Engineering in east and south Europe – Germany, Leipzig, 2008. – pp. 9-14. ISBN 978-1-60558-076-0 (закордонна публікація) (наукометрична база SCOPUS)

19.Говорущенко Т.О. Оцінка достовірності ідентифікації прихованих помилок програмного забезпечення // Вісник Хмельницького національного університету – Хмельницький: ХНУ, 2008. - №4, с. 62-66 (фахова стаття)

20.T.Covorushchenko. Evaluaton of Software Hidden Mistakes Identification Reliability // Проблеми інформатизації та управління: Збірник наукових праць: Випуск 1(23). – К.: НАУ, 2008. – с. 159-162 (фахова стаття)

21. Перевозніков С.І., Говорущенко Т.О. Система ідентифікації прихованих типових помилок проектування програмного забезпечення // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Фізика і електроніка. - Чернівці: Рута, 2008. - Випуск 426, с. 118-124. (фахова стаття)

2009 рік

22.Govorushchenko T.O. Problems of software hidden bugs identification neuronet technique realization // Питання прикладної математики та математичного моделювання - Дніпропетровськ: ДНУ ім.. О.Гончара, 2009. – с.3-11(фахова стаття)

23.Поморова О.В., Говорущенко Т.О. Аналіз методів та засобів оцінки якості програмних систем // Радіоелектронні і комп’ютерні системи – Харків: НАУ “ХАІ”, 2009 – № 6, с.148-158 (фахова стаття)

24.С.М.Цирульник, В.С.Озеранський, Т.О.Говорущенко. Метод формування компонентних структур цифрових пристроїв // Вісник Хмельницького національного університету – Хмельницький: ХНУ, 2009. - №4, с. 139-149 (фахова стаття)

25.Цирульник С.М., Кисюк Д.В., Говорущенко Т.О. DDOS-атаки й методи боротьби з ними // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Комп’ютерні системи та компоненти. - Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. - Випуск 446, с. 131-134. (фахова стаття)  

2010 рік

26.В.М.Локазюк, Т.О.Говорущенко, С.А.Солук. Методи та засоби підвищення достовірності процесу тестування програмного забезпечення // Вісник Хмельницького національного університету – Хмельницький: ХНУ, 2010. - №1, с. 63-71 (фахова стаття)

27.О.В.Поморова, Т.О.Говорущенко, С.Я.Тарасек. Аналіз та опрацювання метрик якості програмного забезпечення на етапі проектування // Вісник Хмельницького національного університету – Хмельницький: ХНУ, 2010. - №1, с.54-63 (фахова стаття)

28.Поморова О.В., Говорущенко Т.О. Інтелектуальний метод оцінювання результатів проектування та прогнозування характеристик якості програмного забезпечення // Радіоелектронні і комп’ютерні системи – Харків: НАУ “ХАІ”, 2010 – № 6, с.211-218  (фахова стаття)

29.Говорущенко Т.О. Визначення необхідності повторного тестування програмного забезпечення в процесі експертизи програмного забезпечення // Міжвузівський збірник "Наукові нотатки". - Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2010 р. - с. 41-47 (фахова стаття)

30.Говорущенко Т.О., Гнатчук Є.Г. Особливості відмовостійких комп'ютерних систем з програмованою логікою як об'єктів діагностування // Вісник Хмельницького національного університету - Хмельницький: ХНУ, 2010 - №5, с. 226-229 (фахова стаття)

2011 рік

31.Поморова О.В., Говорущенко Т.О., Онищук О.С. Оцінювання результатів проектування та прогнозування характеристик якості програмного забезпечення // Вісник Хмельницького національного університету - Хмельницький: ХНУ, 2011 - №2, с.168-178 (фахова стаття)

32.Говорущенко Т.О. Процес повторного тестування в процесі експертизи програмного забезпечення // Системні дослідження та інформаційні технології. — Київ: ІПСА, 2011. — № 1. — С. 71–86 (фахова стаття) 

33.O.Pomorova, T.Hovorushchenko. Research of Artificial Neural Network's Component of Software Quality Evaluation and Prediction Method // - USA, NJ 08855-1331: IEEE Operations Center, 2011 - vol.2, p. 959-962 (IEEE Catalog Number: CFP11803-PRT) (закордонна публікація) (наукометрична база SCOPUS)

34.Поморова О.В., Говорущенко Т.О., Козак М.В. Реалізація  та  дослідження  нейромережної  складової  методу  оцінювання  та  прогнозування  якості   програмного  забезпечення // Науковий вісник Чернівецького університету. Комп’ютерні системи та компоненти, 2011. Т. 2. Вип. 1.- Чернівці, ЧНУ, 2011 - с.19-26  (фахова стаття)

35.Говорущенко Т.О. Інтелектуальна система оцінювання і прогнозування складності та якості програмного забезпечення // Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво - Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2011 - №5, с.47-54.    (фахова стаття)

36.Поморова О.В., Говорущенко Т.О. Інтелектуальна підтримка процесу оцінювання і прогнозування складності та якості програмного забезпечення //Вісник Національного університету "Львівська політехніка" №717, “Комп’ютерні системи та мережі” – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2011 – с.134-141  (фахова стаття)

37.O.Pomorova, T.Hovorushchenko. The Intelligence System of Software Complexity and Quality Evaluation and Prediction // Proceedings of the 1-st International Workshop "Critical Infrastructure Safety and Security (CrISS-DESSERT-2011)" - Kharkiv: National Aerospace University named after N.E.Zhukovsky "KhAI", 2011 - pp.257-264

38. Поморова, О. В. Проектування інтерфейсів користувача [Текст] : навч. посіб. / О. В. Поморова, Т. О. Говорущенко. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 206 с.

2012 рік

39.O.Pomorova, T.Hovorushchenko. The Intelligent Decision Support System for Choice of Software Project // Journal of Information, Control and Management Systems - Slovakia, Zilina: University Publishing House, University of Zilina, Vol. 10, (2012), No.1, pp.87-96 (закордонна публікація)

40.Поморова О.В., Говорущенко Т.О. Дослідження особливостей вбудованих функцій пакету Matlab для масштабування вхідних даних штучної нейронної мережі оцінювання якості програмного забезпечення // Радіоелектронні і комп’ютерні системи – Харків: НАУ “ХАІ”, 2012 – № 5, с.219-224             (фахова стаття)

41.Говорущенко Т.О., Питлик Є.В. Визначення ефективності метрик якості на етапі проектування програмного забезпечення // Вісник Хмельницького національного університету – Хмельницький: ХНУ, 2012. - №2, с. 149-155       (фахова стаття)

42.Говорущенко Т.О., Бачинський А.В. Оцінювання ефективності метрик складності програмного забезпечення // Вісник Хмельницького національного університету – Хмельницький: ХНУ, 2012. - №2, с. 171-179  (фахова стаття)

43.Oksana Pomorova, Tetyana Hovorushchenko. Artificial Neural Network for Software Quality Evaluation Based on the Metric Analysis // Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS'12) - Kharkov: KhNURE, 2012 - pp.200-203  (закордонна публікація) (наукометрична база SCOPUS)  

44. Мищенко В.О., Поморова О.В., Говорущенко Т.А. CASE-оценка критических программных систем. В 3-х томах. Том 1. Качество / Под ред. Харченко В.С. - Харьков: Нац.аэрокосмический университет "ХАИ", 2012. - 201 с.

2013 рік

45.Говорущенко Т.О. Типи проектів програмного забезпечення // Науковий вісник Чернівецького університету. Комп’ютерні системи та компоненти, 2013 Т.4. Вип.2.- Чернівці, ЧНУ, 2013 - с.64-68 (фахова стаття)

46.Говорущенко Т.О. Дослідження відомих моделей оцінювання характеристик програмного забезпечення // Вісник Хмельницького національного університету – Хмельницький: ХНУ, 2013. - №1, с. 117-121 (фахова стаття)

47.O.Pomorova, T.Hovorushchenko. Intelligent Assessment and Prediction of Software Characteristics at the Design Stage // American Journal of Software Engineering and Applications (AJSEA), 2013; 2(2) - pp. 25-31 (закордонна публікація)

48.Поморова О.В., Говорущенко Т.О. Сучасні проблеми оцінювання якості програмного забезпечення // Радіоелектронні і комп’ютерні системи – Харків: НАУ “ХАІ”, 2013 – № 5, с.319-327  (фахова стаття)   

49.Говорущенко Т.О. Аналіз галузі оцінювання якості програмного забезпечення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" “Комп’ютерні системи та мережі” – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2013 – №773, с.41-48    (фахова стаття)

50.Говорущенко Т.О., Красій А.В. Визначення характеристик та вибір моделі життєвого циклу програмного забезпечення на основі аналізу специфікацій // Вісник Хмельницького національного університету – Хмельницький: ХНУ, 2013. - №6, с.201-208 (фахова стаття)