Остання редакція:24 Жовтня 2016 року

Кафедра комп'ютерної інженерії та системного програмування (попередня назва — кафедра системного програмування) створена у 2004 році на базі кафедри комп’ютерних систем. Кафедра комп’ютерних систем (попередня назва – кафедра електронно-обчислювальних систем) була організована в 1989 році. На той час її очолював к.т.н., доцент Бардаченко В.Ф. На кафедрі працювали 1 доцент та 3 асистенти. З жовтня 1992 року кафедру очолював доктор технічних наук, професор Локазюк В.М. За час існування кафедри комп’ютерних систем було підготовлено та захищено три докторських та одинадцять кандидатських дисертацій.

В 2004 році кафедра комп’ютерних систем розділяється на 2 кафедри – кафедру системного програмування та кафедру комп’ютерних систем і мереж. Кафедру системного програмування в 2004-2010 роках очолював доктор технічних наук, професор, академік Міжнародної академії комп’ютерних наук та систем (International Academy of Computer Sciences and Systems) та Міжнародної академії інформатизації (International Informatization Academy) Локазюк Віктор Миколайович. З 2011 року кафедру системного програмування очолює доктор технічних наук, професор Поморова Оксана Вікторівна.

На кафедрі працюють 10 кандидатів технічних наук, 2 доктори технічних наук. До захисту викладачами та аспірантами кафедри готуються докторські та кандидатські дисертації під науковим керівництвом завідувача кафедри, д.т.н., професора Поморової О.В.; к.т.н., доцента Савенка О.С.; к.т.н., с.н.с., доцента Говорущенко Т.О. Кандидатські та докторські дисертації готуються та захищаються викладачами кафедри за спеціальностями 05.13.05 –  „Комп’ютерні системи та компоненти”, 05.13.06 – „Інформаційні технології”.

Викладачі кафедри публікують щорічно 2-3 монографії та навчальних посібника, близько 5 статей у виданнях, включених до науково-метричних баз Scopus та Web of Science, 30-35 наукових статей в фахових науково-технічних журналах, 20 тез доповідей в збірниках наукових конференцій, беруть активну участь в Міжнародних та Всеукраїнських науково-технічних та науково-практичних конференціях.

Пріоритетні напрямки роботи викладачів кафедри комп'ютерної інженерії та системного програмування:

-  навчальна робота;

-  наукова робота;

-  міжнародна робота.