Остання редакція:24 Квітня 2018 року

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп'ютерної інженерії та системного програмування. В 1992 році закінчила Київський національний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Прикладна математика». В 2001 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.06 - «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології» в НВК «Київський інститут автоматики». В 2007 році захистила докторську дисертацію «Теоретичні основи, методи та засоби інтелектуального діагностування комп'ютерних систем» за спеціальністю 05.13.13 - «Обчислювальні машини, системи та мережі» у Національному університеті «Львівська політехніка». Напрямки наукових досліджень: «Методологія та засоби інтелектуального діагностування комп’ютерних систем»; Верифікація та валідація програмного забезпечення критичного застосування»; «Моделювання баз знань та спеціалізованих комп’ютерних систем». Є ініціатором та керівником ряду Міжнародних проектів TEMPUS, які виконує кафедра комп'ютерної інженерії та системного програмування. Має більше 100 публікацій. Автор та співавтор 8 навчальних посібників та монографій.

Авторський профіль у наукометричній базі SCOPUS

Авторський профіль ResearcherID

E-mail: o.pomorova@gmail.com