Остання редакція:19 Вересня 2016 року

Перелік праць у фахових виданнях:

 

1)        Савенко О.С. Дослідження методів антивірусного діагностування комп'ютерних мереж / О. Савенко, С. Лисенко //Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. - №2, Том2. – С.120-126.

2)        Савенко О.С. Процес виявлення троянських програм з використанням поведінкової моделі троянських програм на основі матриць відношень / О.С. Савенко, С.М. Лисенко // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2007. - №1. – С.-69-74.

3)        Савенко О.С. Модель процесу пошуку троянських програм в персональному комп’ютері / Олег Савенко, Сергій Лисенко //Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2008. – №7. – С.87-92.

4)        Савенко О.С. Процес побудови бази поведінкових моделей троянських програм / Олег Савенко, Сергій Лисенко //Вісник Хмельницького національного університету. – 2008.– №4, Том 1. – С.191-196.

5)        Савенко О. Розробка процесу виявлення троянських програм на основі використання штучних імунних систем / Олег Савенко, Сергій Лисенко //Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – №5, – С.183-188.

6)        Савенко О. Інтелектуальний метод та алгоритми пошуку троянських програм в персональних комп'ютерах / Олег Савенко, Сергій Лисенко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2008. – №6, - С.129-137.

7)        Савенко О.С. Алгоритми пошуку троянських програм в персональних комп'ютерах / О.С. Савенко, С.М. Лисенко // Радіоелектронні і комп'ютерні системи. – 2009. – №5. – C.120-126.

8)        Графов Р.П. Использование нечеткой логики для поиска троянских программных продуктов в вычислительных системах / Р.П. Графов, О.С. Савенко, С.М. Лисенко // Вісник Чернівецького національного університету. – 2009. – №6. – С. 85-91.

9)        Лисенко С.М. Розробка програмного забезпечення реалізації інтелектуального методу пошуку троянських програм в персональних комп’ютерах / С.М. Лисенко, А.П. Гонтар, А.С. Шевцов //Вісник Хмельницького національного університету. – 2010.– №1, Том 1. – С.98-105.

10)    Савенко О.С. Інформаційна технологія інтелектуального діагностування троянських програм комп’ютерних систем / О.С. Савенко, С.М. Лисенко // Радіоелектронні і комп'ютерні системи – 2010. – №5. –  C.120-126.

11)    Лисенко С.М. Адаптивна інформаційна технологія діагностування комп’ютерних систем на наявність троянських програм / С.М. Лисенко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010.– №3, Том 1. – С. 194-199.

12)    Лисенко С.М. Метод побудови захищених послідовностей та генерації детекторів для діагностування комп’ютерних систем на наявність троянських програм / С.М. Лисенко // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. – Том 2, випуск 2. – Чернівці: ЧНУ, 2011, С. 74-79.

13)    Савенко О.С. Побудова адаптивної інформаційної технології діагностування комп’ютерних систем на троянських програм / О.С. Савенко, С.М. Лисенко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2011. – № 5. –  С.93-99.

14)    Савенко О.С. Адаптивна інформаційна технологія виявлення троянських програм в комп’ютерних системах/ О.С. Савенко, С.М. Лисенко // Комп’ютинг. – 2011. – №10, том 3. – С. 85-92.

15)    Савенко О.С. Діагностування комп’ютерних систем на наявність шкідливого програмного забезпечення на основі антивірусної мультиагентної системи / О.С. Савенко, С.М. Лисенко, А.Ф. Крищук // Вісник НУ "Львівської політехніки". - 2011, №5, С. 147-152.

16)     Лисенко С.М. Побудова процесу виявлення троянських програм / С.М. Лисенко, А.В.Красій, В.В. Мельник  // Вісник ХНУ, №2. - 2012. - С. 164-171.

17)     Савенко О.С. Виявлення ботнет-мереж на базі мультиагентного підходу ( Multi-agent based approach of botnet detection) / О.С. Савенко, С.М. Лисенко, А.Ф. Крищук // Радіоелектронні і комп'ютерні системи. – 2012. – №5. – C.97-112.

18)     Лисенко С.М. Дослідження переваг застосування LATEX  при оформленні наукових праць / С.М. Лисенко, А.Ф. Крищук, Ю.П. Дзюбак // Вісник ХНУ, №5. - 2012. - С. 225-234.

19)    Савенко О.С. Графічна модель ботнет мереж. / О.С. Савенко, С.М. Лисенко С.М., А.Ф. Крищук // Науковий Вісник Чернівецького національного університету ім Федьковича, №2, вип.4 - 2013. - С. 25-30.

20)    Савенко О.С. Модель ботнет мереж / О.С. Савенко, С.М. Лисенко С.М., А.Ф. Крищук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2013. – №3, - С.76-82.

21)    Savenko O. Model of the computer system diagnosis process for botnet presence in corporate area network / O. Savenko, S. Lysenko, A. Kryshchuk // Радіоелектронні і комп'ютерні системи. – 2013. – №5. – c.342-347.

22)    Савенко О.С. Процес діагностування комп’ютерних систем на наявність ботнер-мереж на основі мультиагентних технологій / О.С. Савенко, С.М. Лисенко, А.Ф. Крищук // Комп'ютерно-інтегровані технології : освіта, наука, виробництво: наук. журн. – 2013. — №11. – С.72–81.

23)    Лисенко С.М. Оцінка ефективності засобів антивірусного діагностування комп’ютерних систем / С.М. Лисенко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2013.– №2, Том 1. – С. 196-201.

24)    Лисенко С.М. Дослідження методу опорних векторів як засобу ідентифікації шкідливого програмного забезпечення / С.М. Лисенко, М.П. Южека // Вісник Хмельницького національного університету. – 2013.– №6. – С. 191-200.

25)    Савенко О.С. Метод виявлення поліморфного коду ботів ботнет-мереж / Лисенко С.М., Нічепорук А.О. // Радіоелектронні і комп'ютерні системи. – 2014. – №5 (69). – c.129-134.

26)    Савенко О. С. Ефективність діагностування комп'ютерних систем на наявність бот-мереж антивірусною мультиагентною системою / О.С. Савенко, С.М. Лисенко, А.Ф.Крищук // Компютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво: наук. журн. - 2014.- №14. - С.109-114.

27)    Савенко О. С. DNS-метод виявлення бот-мереж / О. С. Савенко, С. М. Лисенко, К. Ю. Бобровнікова // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія . – 2014. – № 3. – С. 39-45.

28)   Савенко О.С. Метод виявлення бот-мереж, що використовують технології ухилення на основі DNS / О.С. Савенко, С.М. Лисенко, К.Ю. Бобровнікова // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – 2015. – № 19. – С. 71-78.


 

Перелік праць у нефахових виданнях:

 

1)        Савенко О.С. Поведінкова модель троянських програм / О.С.Савенко, С.М.Лисенко // Комп’ютерні науки та інформаційні технології (CSIT-2007) : міжнар. наук.-техн. конф., 27-29 вересня 2007 р. : тези доповідей. – 2007. – С.129-132.

2)        Локазюк В.М. Використання поведінкової моделі троянських програм як засобу їх ідентифікації / В.М. Локазюк, О.С. Савенко, С.М. Лисенко // Збірник наукових праць міжвузівської науково-практичної конференції "Прогресивні інформаційні технології в науці та освіті".– Він. : Едельвейс. – 2007. – С.49-54.

3)        Система пошуку троянських програм з використанням нечіткого логічного висновку : зб. наук. праць міжнародної науково-практичної конференції [«Інтелектуальний аналіз інформації ІАІ-2008»], (Київ, 14-17 травня 2008 р.) /редкол. : С.В. Сирота [та ін]. – К. :Просвіта. – 2008. – С.413-431.

4)        Лисенко С.М. Пошук троянських програм в комп'ютерних системах / С.М. Лисенко // Труды IX международной научно-практической конференции "Современные информационные и электронные технологии" (СИЭТ-2008), том 1 – Одесса : Одесский национальный политехнический университет, 2008. – С.151.

5)        Савенко О.С. Класифікація троянських програм за допомогою нечіткого логічного висновку / О.С. Савенко, С.М. Лисенко // Матеріали III міжнародної конференції "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" (CSIT-2008) – Львів : ПП "Вежа і Ко", 2008. – С.309-312.

6)        Лисенко С.М. Інтелектуальний метод пошуку троянських програм в персональних комп’ютерах / С.М. Лисенко // Міжнар. наук.-техн. конф. "Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні" (ІКТМ-2008) : Тези доповідей. – Харків : Нац. аерокосмічний ун.-т "Харк. авіац. ін.-т". – 2008. – С.65.

7)        Лисенко С.М. Пошук троянських програм в персональних комп'ютерах з використанням алгоритмів штучних імунних систем та нечіткої логіки / С.М. Лисенко // Прогресивні інформаційні технології в науці, освіті та економіці. Збірник наукових праць – Вінниця : Вінницький кооперативний інститут, 2009. – С.58-64.

8)        Савенко О.С. Інтелектуальний метод та алгоритми пошуку троянських програм в комп'ютерних системах / О.С. Савенко С.М. Лисенко // Труды X международной научно-практической конференции "Современные информационные и электронные технологии" (СИЭТ-2009), том 1 – Одесса : Одесский национальный политехнический университет, 2009. – С.95-96.

9)        Savenko O. Intelligent method of the search of the trojan program in computer systems / O. Savenko, S. Lysenko // Праці IV міжнародної конференції "Сучасні комп'ютерні системи та мережі : розробка та використання" (ACSN'2009) – Львів : Львівський національний університет "Львівська політехніка", 2009. – С.154-158.

10)    Лисенко С.М. Реалізація інтелектуального методу пошуку троянських програм в комп'ютерних системах / С.М. Лисенко // Матеріали XІ міжнародної науково-технічної конференції "Системний аналіз та інформаційні технології" (САІТ-2009) – Київ : Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут", 2009. – С.58.

11)    Розробка інформаційної технології інтелектуального діагностування троянських програм комп’ютерних систем // Труды XІ международной научно-практической конференции "Современные информационные и электронные технологии" (СИЭТ-2010), том 1 – Одесса : Одесский национальный политехнический университет, 2010. – С.83-84.

12)    Побудова інформаційної технології інтелектуального діагностування троянських програм комп’ютерних систем : зб. наук. Праць міжнародної науково-практичної конференції [«Інтелектуальний а наліз інформації ІАІ-2010»], (Київ, 18-21 травня 2010 р.) /редкол. : С.В. Сирота [та ін]. – К. :Просвіта. – 2010. – С.413-431.

13)    Savenko O. Software for computer systems trojans diagnosing as a safety-case tool / O. Savenko, S. Lysenko // Proceedings of the 1st international workshop critical infrastructure safety and security. – Kirovograd, 2011, p. 353-361.

14)    Савенко О.С. Розрахунок достовірності та ефективності адаптивної інформаційної технології діагностування комп’ютерних систем на наявність троянських програм / О.С. Савенко, С.М. Лисенко, А.Ф. Крищук // Матеріали XІІІ міжнародної науково-технічної конференції "Системний аналіз та інформаційні технології" (САІТ-2011) – Київ : Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут", 2011. – С.459.

15)    Савенко О.С.  Дослідження антивірусних технологій діагностування комп’ютерних систем на наявність шкідливого програмного забезпечення / О.С. Савенко, С.М. Лисенко, А.Ф. Крищук // Труды XІІ международной научно-практической конференции "Современные информационные и электронные технологии" (СИЭТ-2011), том 1 – Одесса : Одесский национальный политехнический университет, 2011. – С.95-96.

16)    Лисенко С.М. Компоненти штучного інтелекту яз засоби діагностування комп’ютерних систем на наявність троянських програм / С.М. Лисенко С.М., А.А. Леньга // Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики» - Київ : Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут», 2011. – с. 68.

17)    Savenko O.S. Monitor mode Trojan computer systems diagnosis / S.M. Lysenko, A.F. Kryshchuk // Проблемно-наукова міжгалузева конференція "Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, економіки та моделювання (ПНМК - 2011)".- Бучач, 2011, с.151-155.

18)    Савенко О.С., Крищук А.Ф., Лисенко С.М. Мультиагентна система як засіб діагностування комп’ютерних систем на наявність нового шкідливого програмного забезпечення // Праці міжнародної наукової конференції "V Міжнародна наукова конференція «Сучасні комп'ютерні системи та мережі: розробка та використання»", Львів вересень 2011, С. 25-27.

19)    Savenko O., Lysenko S. The Technique for Computer Systems Trojan Diagnosis in the Monitor Mode // Proceedings of the 6th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications - USA, NJ 08855-1331: IEEE Operations Center, 2011 - vol.2, p. 845-853 (IEEE Catalog Number: CFP11803-PRT). Видання, що входить до бази SCOPUS

20)    Берников А. Р., Графов Р. П., Лысенко С. Н., Савенко О. С. Поиск вредоносных программ в распределенных тренажерах с использованием технологии нечеткой логики // Информационные технологии - Москва : 2011 , № 10, С.42-47.

21)    O. S. Savenko, S. M. Lysenko, А. F. Kryschuk Multi-agent based approach of botnet detection in computer systems // зб. наукових праць 13-ої МНПК СІЕТ-2012. Одеса -С.201-202.

22)    Савенко О.С. Дослідження життєвого циклу ботнетмереж / О.С. Савенко, С. М.Лисенко, А.Ф. Крищук // збірник праць МНПК "Інформаційні технології" Чернівці, 2012. – C.115-116.

23)    Lysenko Sergiy, and Oleg Savenko. "Software for Computer Systems Trojans Detection as a Safety-Case Tool." Information & Security : An International Journal 28, no. 1 (2012): 121-132. Зміст за посиланням: http://www.procon.bg/?q=volume28. Закордонне видання.

24)    Savenko O. Multi-agent based approach of botnet detection in computer systems / Savenko O., Lysenko S., Kryschuk A // Computer Networks Communications in Computer and Information Science, 2012, Volume 291, 171-180, DOI: 10.1007/978-3-642-31217-5_19. Видання, що входить до бази SCOPUS

25)    Савенко О.С. Виявлення шкідливого програмного забезпечення із залученням мультиагентних технологій / О.С. Савенко, С.М. Лисенко, А.Ф. Крищук // тези доповідей ХІ міжнародної конференції КУСС-2012, 2012 - С.106

26)    Савенко О.С. Побудова функцiйної моделi бота, як складової ботнет-мережi  / О.С. Савенко, С.М. Лисенко, А.Ф. Крищук  // Збірник наук. праць міжн. нак. конф.науково-практичнії конференції ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки» 25-27 жовтня, 2012,м. Чернівці , 2012.- С.142.

27)    Савенко О.С. Функційна модель бота як складової ботнет-мережі. / О.С. Савенко, С.М. Лисенко, А.Ф. Крищук // Тези доповідей І Міжнародна науково-технічна конференція ‛Захист інформації і безпека інформаційних систем‛ , 2012 - С. 123-124.

28)    Савенко О.С. Rewiev of botnet detection techniques. / О.С. Савенко, С.М. Лисенко, А.Ф. Крищук // Збірка наукових праць міжнародної науково-практичної конференції "10 IEEE EAST-WEST DESIGN & TEST SIMPOSIUM (EDWTS 2012), 2012. - С.479-482.

29)    Савенко О.С., Лисенко С.М., Крищук А.Ф. Graph Model of the Botnet Network. - тези доповідей міжнароної НПК "CSIT-2012". - С.152-153.

30)    Савенко О.С., Лисенко С.М., Крищук А.Ф. Constuction and resaecrch of graph models of botnet. Збірник праць ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки» , 2012. - С88.

31)    Савенко О.С. Метод мультиагентного диагностирования компьютерных систем на наличие ботнет с использованием нейро-нечетких систем / Савенко О.С., Лисенко С.М., Крищук А.Ф. // : зб. наук. Праць міжнародної науково-практичної конференції [«Інтелектуальний аналіз інформації ІАІ-2013»], (Київ, 15-17 травня 2013 р.) /редкол. : С.В. Сирота [та ін]. – К. :Просвіта. – 2013. – С.154-162.

32)    Oleg Savenko Multi-agent based approach of botnet detection in computer systems / Oleg Savenko, Sergiy Lysenko, and Andriy Kryschuk // зб. наукових праць 13-ої МНПК СІЕТ-2013. Одеса - С.23-25.

33)    Oksana Pomorova Multi-Agent Based Approach for Botnet Detection in a Corporate Area Network Using Fuzzy Logic / Oksana Pomorova, Oleg Savenko, Sergii Lysenko, and Andrii Kryshchuk // Computer Networks Communications in Computer and Information Science, Computer Networks 20th International Conference, CN 2013, Lwówek Śląski, Poland, June 17-21, 2013. Proceedings, vol 370, p. 146-156, ISBN: 978-3-642-38864-4 (Print) Видання, що входить до бази SCOPUS

34)    Lysenko S. Botnet detection technique for corporate area network / Lysenko S., Savenko O., A. Kryshchuk, Y. Klyots // Proceedings of the 2013 IEEE 7th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS), Berlin, DE, IEEE, 2013, p. 315-320, ISBN 978-1-4799-1426-5 Видання, що входить до бази IEEE Xplore Digital Library та до бази SCOPUS

35)    Oksana Pomorova, A Technique for Detection of Bots  Which Are Using Polymorphic Code / Oleg Savenko, Sergii Lysenko, Andrii Kryshchuk, and Andrii Nicheporuk  // Computer Networks Communications in Computer and Information Science, Computer Networks 21th International Conference, CN 2014, Lwówek Śląski, Poland, June 23-27, 2014. Proceedings, vol 431, p. 265-276, ISBN: 978-3-319-07940-0 (Print) Видання, що входить до бази SCOPUS

36)    О. Савенко, С. Лисенко, А. Нічепорук. Модель процесу діагностування комп’ютерних систем на наявність поліморфного та метаморфного програмного коду // Контроль і управління в складних системах: Тези доповідей 12-ої міжнародної конференції КУСС (14-16 жовтня 2014р.) - Вінниця: ВНТУ, 2014 - С.93.

37)    Савенко, С. Лисенко, К. Бобровнікова. Дослідження DNS-методів виявлення бот-мереж // Контроль і управління в складних системах: Тези доповідей 12-ої міжнародної конференції КУСС (14-16 жовтня 2014р.) - Вінниця: ВНТУ, 2014 - С.87.

38)   Савенко О.С., Лисенко С.М., Нічепорук А. Моделі поліморфного програмного коду. - Тези доповідей ІІ Міжнародна науково-технічна конференція: Захист інформації і безпека інформаційних систем (28-30 травня 2014) - С. 126.

39)     Oksana Pomorova. A Technique for the Botnet Detection Based on DNS-Traffic Analysis / Oksana Pomorova, Oleg Savenko, Sergii Lysenko, Andrii Kryshchuk and Kira Bobrovnikova // Springer-Verlag CCIS: Communications in Computer and Information Science (ISSN 1865-0929)- 2015, vol 522, pp.127-138. Видання, що входить до баз SCOPUS, Web of Science.

40)     Sergii Lysenko. DNS-based Anti-evasion Technique for Botnets Detection / Sergii Lysenko, Oksana Pomorova, Oleg Savenko, Andrii Kryshchuk and Kira Bobrovnikova // Proceedings of the 2015 IEEEE 8th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS), IDAAACS’2015, Warsaw, Poland, September 24-26, 2015, Vol.1, pp.453-458. Видання, що входить до баз SCOPUS, Web of Science.

41)     Okana Pomorova Anti-evasion Technique for the Botnets Detection Based on the Passive DNS Monitoring and Active DNS Probing / Oksana Pomorova, Oleg Savenko, Sergii Lysenko, Andrii Kryshchuk, and Kira Bobrovnikova // Springer-Verlag CCIS: Communications in Computer and Information Science - 2016, vol 608, pp.83-95. Видання, що входить до баз SCOPUS, Web of Science.