Остання редакція:10 Вересня 2016 року

2014 рік

51.Говорущенко Т.О. Використання ретроспективного аналізу (backcasting) на етапі проектування для забезпечення якості програмного забезпечення // Радіоелектронні і комп’ютерні системи – Харків: НАУ “ХАІ”, 2014 – № 6, с.33-38 (фахова стаття)

52.Говорущенко Т.О., Красій А.В. Математичне моделювання специфікації вимог та характеристик програмного забезпечення // Радіоелектронні і комп’ютерні системи – Харків: НАУ “ХАІ”, 2014 – № 5, с.34-39 (фахова стаття)

53.Т.О.Говорущенко. Забезпечення якості програмних продуктів // Науковий журнал "Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво" - Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2014 - с.10-20 (фахова стаття)

54.Т.О.Говорущенко. Математичний аппарат підтримки вибору технології проектування та середовища програмування для програмного забезпечення // Вісник Хмельницького національного університету – Хмельницький: ХНУ, 2014. - №2, с.193-200 (фахова стаття)

55.Т.О.Говорущенко, Р.А.Малярчук. Аналіз процесу вибору технології проектування, методології та середовища розроблення програмного забезпечення // Вісник Хмельницького національного університету – Хмельницький: ХНУ, 2014. - №6, с.186-196    (фахова стаття)

2015 рік

56. А.В.Красій, Т.О.Говорущенко. Метод прогнозування успішності програмних проектів на основі аналізу прогнозованих значень характеристик програмного забезпечення // Радіоелектроніка, інформатика, управління – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015 - №2, с.54-61       (фахова стаття)

57. T.Hovorushchenko, A.Krasiy. Method of Evaluating the Success of Software Project Implementation Based on Analysis of Specification Using Neuronet Information Technologies // CEUR-WS, vol.1356, pp.100-107 (SCOPUS, періодичне видання)

58. T.Hovorushchenko, A.Krasiy. Realization of Neural Network Model of Prediction of the Software Project Characteristics for Evaluating the Success of Its Implementation // Proceedings of the 2015 IEEE 8-th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS-2015) – USA, NJ 08855-1331: IEEE Operations Center, 2015 - vol.1, p. 348-353 (SCOPUS)

59. O.Pomorova, T.Hovorushchenko. The Way to Detection of Software Emergent Properties // Proccedings of the 2015 IEEE 8-th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS-2015) – USA, NJ 08855-1331: IEEE Operations Center, 2015 - vol.2, p. 779-784  (SCOPUS)

60.  T.Hovorushchenko. The Software Emergent Properties and them Reflection in the Non-Functional Requirements and Quality Models // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: Матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції CSІТ-2015. - Львів: Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2015 - с.146-153 (SCOPUS)

61. Малярчук Р.А., Говорущенко Т.О. Аналіз ефективності використання методології розроблення для програмного забезпечення різних типів // Вісник Хмельницького національного університету – Хмельницький: ХНУ, 2015 - №5, с.212-216      (фахова стаття)

2016 рік

62. Т.Говорущенко, О.Поморова. Метод оцінки достатності інформації для визначення складності та якості програмного забезпечення на основі порівняльного аналізу онтологій // Радіоелектронні і комп’ютерні системи – Харків: НАУ “ХАІ”, 2016 – № 6 (80), с.59-68  (фахова стаття)

63. Р.Малярчук, Т.Говорущенко. Множинні представлення типів та методологій розроблення програмного забезпечення // Радіоелектронні і комп’ютерні системи – Харків: НАУ “ХАІ”, 2016 – № 5 (79), с.70-77   (фахова стаття)

64. A.Krasiy, T.Hovorushchenko. Information Technology of Predicting the Characteristics and Evaluating the Success of Software Projects Implementation // CEUR-WS, vol.1614, pp.87-102 (SCOPUS, періодичне видання)

65. T.Hovorushchenko, O.Pomorova. Ontological Approach to the Assessment of Information Sufficiency for Software Quality Determination // CEUR-WS, vol.1614, pp.332-348  (SCOPUS, періодичне видання)

66. О.В.Поморова, Т.О.Говорущенко, С.Ю.Побережний, В.В.Магдін. Трансфер знань та технологій на прикладі підтримки реалізації студентських стартапів // Електротехнічні та комп’ютерні системи (секція «Інновації в освіті, науці та виробництві») – Одеса: ОНПУ, 2016 - №22 (98), с.384-391  (фахова стаття)