Остання редакція:25 Січня 2015 року

Під керівництвом д.т.н., професора Локазюка В.М. було підготовлено та захищено 2 докторських та 18 кандидатських дисертацій з інформаційних технологій та комп`ютерних систем. Під керівництвом д.т.н., професора Поморової О.В. було підготовлено та захищено 2 кандидатських дисертації.

Дисертації, захищені викладачами кафедри системного програмування: 

  1. Локазюк Віктор Миколайович – кандидатська дисертація на тему «Cистеми тестового комбінованого діагностування мікропроцесорних пристроїв» захищена в 1990 році в Київському інституті автоматики; докторська дисертація на тему «Методи та засоби комбінованого діагностування цифрових структур з компонентами підвищеного ступеня інтеграції» захищена в 1995 році в Вінницькому державному технічному університеті.
  2. Поморова Оксана Вікторівна – кандидатська дисертація на тему «Експертні системи як засіб діагностування мікропроцесорних пристроїв та систем» захищена в 2001 році в Київському інституті автоматики; докторська дисертація на тему «Теоретичні основи, методи та засоби інтелектуального діагностування комп'ютерних систем» захищена в 2007 році в Національному університеті «Львівська політехніка».
  3. Савенко Олег Станіславович – кандидатська дисертація на тему «Методи та засоби антивірусного комбінованого діагностування персональних комп'ютерів» захищена в 1999 році в Вінницькому державному технічному університеті.
  4. Медзатий Дмитро Миколайович – кандидатська дисертація на тему «Нейромережний метод та засоби прогнозування технічного стану мікропроцесорних пристроїв та систем» захищена в 2006 році в Тернопільському національному економічному університеті.
  5. Кльоц Юрій Павлович – кандидатська дисертація на тему «Методи та засоби безсловникового пошуку несправностей в цифрових системах» захиещна в 2007 році в Київському інституті автоматики.
  6. Говорущенко Тетяна Олександрівна – кандидатська дисертація на тему "Підвищення достовірності процесу тестування програмних додатків на основі нейромережних інформаційних технологій" захищена в 2007 році в Національному університеті «Львівська політехніка».
  7. Іванов Олексій Валентинович – кандидатська дисертація на тему «Математичні моделі та методи конфігурування структури телекомунікаційного середовища» захищена в 2007 році в Київському інституті автоматики.
  8. Гнатчук Єлизавета Геннадіївна – кандидатська дисертація на тему «Інформаційна технологія подання та опрацювання знань на основі нечіткої логіки в експертних системах діагностування комп'ютерних засобів» захищена в 2008 році в Національному університеті «Львівська політехніка».
  9. Тітова Вєра Юріївна – кандидатська дисертація на тему «Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень для оперативно-чергових служб» захищена в 2008 році в Національному університеті «Львівська політехніка».