Остання редакція:14 Листопада 2018 року

Викладачі кафедри активно займаються виконанням наукової роботи, результати якої відображаються в підготовлених та захищених дисертаціях на здобуття наукових ступенів, публікаціях наукових результатів в фахових виданнях з переліку затвердженого МОН України та виданнях, що індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science, а також виконують роботи за держбюджетними тематиками і грантовими проектами. За кафедрою закріплено підготовку докторів філософії (аспірантів) спеціальності 123 комп’ютерна інженерія, керівництво якими здійснюється викладачами кафедри.

Під керівництвом д.т.н., професора Локазюка В.М. було підготовлено та захищено 2 докторських і 18 кандидатських дисертацій (з них викладачі кафедри: Савенко О.С., Говорущенко Т.О.(к.т.н.), Медзатий Д.М., Кльоц Ю.П., Іванов О.В., Тітова В.Ю.) з інформаційних технологій, Поморової О.В. – одна докторська та дві кандидатських дисертації (з них викладачі кафедри: Говорущенко Т.О.(д.т.н.), Гнатчук Є.Г.), Савенка О.С. – чотири кандидатські дисертації (з них викладачі кафедри: Лисенко С.М., Бобровнікова К.Ю., Нічепорук А.О.).

Дисертації, захищені викладачами кафедри

1. Локазюк Віктор Миколайович – кандидатська дисертація на тему «Cистеми тестового комбінованого діагностування мікропроцесорних пристроїв» захищена в 1990 році в Київському інституті автоматики за спеціальністю 05.13.05 – елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування; докторська дисертація на тему «Методи та засоби комбінованого діагностування цифрових структур з компонентами підвищеного ступеня інтеграції» захищена в 1995 році у Вінницькому державному технічному університеті за спеціальністю 05.13.08 – елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування, обчислювальні машини, системи та мережі.

2. Поморова Оксана Вікторівна – кандидатська дисертація на тему «Експертні системи як засіб діагностування мікропроцесорних пристроїв та систем» захищена в 2001 році в Київському інституті автоматики за спеціальністю 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології; докторська дисертація на тему «Теоретичні основи, методи та засоби інтелектуального діагностування комп'ютерних систем» захищена в 2007 році в Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.

3. Говорущенко Тетяна Олександрівна – кандидатська дисертація на тему "Підвищення достовірності процесу тестування програмних додатків на основі нейромережних інформаційних технологій" захищена в 2007 році в Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології; докторська дисертація на тему «"Теоретичні та прикладні засади інформаційної технології оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до програмного забезпечення"» захищена в 2018 році в Українській академії друкарства за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.

4. Савенко Олег Станіславович – кандидатська дисертація на тему «Методи та засоби антивірусного комбінованого діагностування персональних комп'ютерів» захищена в 1999 році в Вінницькому державному технічному університеті за спеціальністю 05.13.13 – обчислювальні машини, системи та мережі.

5. Медзатий Дмитро Миколайович – кандидатська дисертація на тему «Нейромережний метод та засоби прогнозування технічного стану мікропроцесорних пристроїв та систем» захищена в 2006 році в Тернопільському національному економічному університеті за спеціальністю 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології.

6. Кльоц Юрій Павлович – кандидатська дисертація на тему «Методи та засоби безсловникового пошуку несправностей в цифрових системах» захиещна в 2007 році в Київському інституті автоматики за спеціальністю 05.13.13 – обчислювальні машини, системи та мережі.

7. Іванов Олексій Валентинович – кандидатська дисертація на тему «Математичні моделі та методи конфігурування структури телекомунікаційного середовища» захищена в 2007 році в Київському інституті автоматики за спеціальністю 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології.

8. Гнатчук Єлизавета Геннадіївна – кандидатська дисертація на тему «Інформаційна технологія подання та опрацювання знань на основі нечіткої логіки в експертних системах діагностування комп'ютерних засобів» захищена в 2008 році в Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.

9. Тітова Віра Юріївна – кандидатська дисертація на тему «Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень для оперативно-чергових служб» захищена в 2008 році в Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.

10. Лисенко Сергій Миколайович - кандидатська дисертація на тему «Адаптивна інформаційна технологія діагностування комп’ютерних систем на наявність троянських програм» захищена в 2011 році в Тернопільському національному економічному університеті за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.

11. Бобровнікова Кіра Юліївна - кандидатська дисертація на тему «Інформаційна технологія виявлення бот-мереж у комп’ютерних мережах на основі аналізу DNS-трафіка» захищена в 2017 році в Тернопільському національному технічному університеті ім. І.Пулюя за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.

12. Нічепорук Андрій Олександрович - кандидатська дисертація на тему «Інформаційна технологія виявлення метаморфних вірусів у локальних комп’ютерних мережах» захищена в 2018 році в Тернопільському національному економічному університеті за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.

Аспіранти кафедри:

Рік вступу: 2017

1. Боднар Микита Артемович. Тема дисертації: «Інтелектуалізована система аналізу і синтезу програмних засобів комп’ютерних систем». Науковий керівник: Говорущенко Т.О.

2. Стецюк Микола Васильович. Тема дисертації: «Метод та засоби оцінки ефективності антивірусних засобів». Науковий керівник: Медзатий Д.М.

3. Бельфер Роман Едуардович. Тема дисертації: «Метод та багаторівнева мережна система виявлення шкідливого програмного забезпечення на основі різнофункційних поведінкових моделей». Науковий керівник: Савенко О.С.

4. Демешко Віталій Ігорович. Тема дисертації: «Методи та засоби забезпечення діагностування квантових комп'ютерів». Науковий керівник: Кльоц Ю.П.

5. Шаховал Євгеній Сергійович Тема дисертації: «Методи та засоби тестового діагностування мережевого обладнання». Науковий керівник: Кльоц Ю.П.

6. Нічепорук Юрій Олександрович. Тема дисертації: «Методи та засоби виявлення кібер-загроз на основі еволюційних алгоритмів». Науковий керівник: Лисенко С.М.

7. Щука Роман Володимирович. Тема дисертації: «Методи та засоби виявлення шкідливого програмного забезпечення на основі компонентів штучного інтелекту». Науковий керівник: Лисенко С.М.

8. Паюк Вадим Павлович. Тема дисертації: «Інформаційна технологія виявлення експлоїтів в програмному забезпеченні». Науковий керівник: Савенко О.С.

Рік вступу: 2018

9. Красовський Микола Віталійович. Тема дисертації: «Багатофункціональна кооперативна робототехнічна система на основі онтологічного підходу». Науковий керівник: Говорущенко Т.О.

10. Грибинчук Владислав Ігорович. Тема дисертації: «Метод та засоби виявлення зловмисного програмного забезпечення на основі адаптивних технологій». Науковий керівник: Медзатий Д.М.

11. Чернецька Вікторія Юріївна. Тема дисертації: «Методи і засоби багатокритеріального вибору стратегії забезпечення інформаційної безпеки комп’ютерних систем». Науковий керівник: Гнатчук Є.Г.

12. Савчук Сергій Олегович. Тема дисертації: «Система захисту комп’ютерних даних на основі мультиклітинних процесорів». Науковий керівник: Тітова В.Ю.

13. Денисюк Дмитро Олександрович. Тема дисертації: «Система превентивного захисту Web-сайтів та виявлення шкідливих кодів на Web-сайтах шляхом аналізу трафіку користувачів та запитуваних ресурсів». Науковий керівник: Бобровнікова К.Ю.

14. Павлова Ольга Олександрівна. Тема дисертації: «Агентно-орієнтована інформаційна технологія оцінювання початкових етапів життєвого циклу ПЗ на основі онтологічного підходу». Науковий керівник: Говорущенко Т.О.

 Держбюджетні теми, які виконувала кафедра:

 1. 1Б-2001 «Методологія тестового комбінованого діагностування мікропроцесорних пристроїв та систем (МПП та С) на базі компонентів штучного інтелекту» (2001-2003 рр.)

2. 1Б-2005 «Теорія нейромережних і нечітких моделей та методологія створення інтелектуальних систем діагностування комп’ютерних пристроїв» (2005-2007 рр.)

3. Грант Державного фонду фундаментальних досліджень Ф25/121 «Дослідження методів внесення апріорної діагностичної інформації в структуру штучних нейронних мереж для реалізації процесу діагностування комп’ютерних систем» (2007-2009 рр.)

4. 2Б-2008 «Теорія інтелектуального діагностування відмовостійких комп’ютерних систем з програмованою логікою» (2008-2010 рр.)

5. 2Б-2011 «Методологія інтелектуального автоматизованого оцінювання відповідності програмного забезпечення систем критичного застосування вимогам» (2011-2013 рр.)

 Держбюджетні теми, співвиконавцями яких є викладачі кафедри:

1. 4Б-2012 «Розвиток теоретичних основ та розробка методів статико-динамічного спектрального оцінювання сигналів в радіолокації» (виконавець Савенко О.С. у 2012 р.)

2. 4Б-2015 "Розвиток наукових та інженерних основ надійності електронної техніки шляхом удосконалення технології тестування на вібрації та удари" (виконавець Бобровнікова К.Ю. у 2015-2017 рр.)

3. 1Б-2018 «Розроблення високоефективних методів відбору енергії від фотоелектричних модулів» (виконавці Савенко О.С., Нічепорук А.О. у 2018 р.)

Госпдоговірні теми, які виконувала кафедра:

1. 2-2001 «Розробка теоретичних основі експертної системи діагностування цифрових та мікропроцесорних пристроїв модернізації автоматичних телефонних станцій» (2001 р.)

2. 4-2002 «Розробка теоретичних основ оптимального вибору стратегій і методик комплексної модернізації провідного телефонного зв’язку» (2002-2003 рр.)

3. 8-2005 «Розробка інформаційно-пошукової системи для прийняття рішень щодо надання послуг телефонного зв’язку» (2005 р.)

 Міжнародні (грантові) проекти, які виконувала та виконує кафедра:

1. TEMPUS MASTAC (158886-TEMPUS-1-2009-UK-TEMPUS-JPCR) «Розробка і впровадження навчальних курсів по підготовці магістрів і докторів філософії (кандидатів наук) за напрямком аерокосмічного критичного комп’ютінга»

2. TEMPUS SAFEGUARD (158886-TEMPUS-2009-UK-JPCR) «Національна інженерна safeware-мережа центрів інноваційної університетсько-промислової кооперації»

3. TEMPUS IPMASTER (144628‐TEMPUS‐2008‐SE‐JPCR) «Право інтелектуальної власності: нова магістерська програма для національного консалтингового електронного центру з управління інтелектуальною власністю»

4. TEMPUS REGENLAW (516911-TEMPUS-1-2011-1-DE-TEMPUS-JPCR) «Розроблення регіональних міждисциплінарних післядипломних (аспірантських) досліджень в галузі енергетики та екологічного права»

5. TEMPUS KTU (544031-TEMPUS-1-2013-1- AT-TEMPUS-JPHES) «Модуль трансферу знань - Від прикладних досліджень і обміну технологічно-підприємницьких ноу-хау до розвитку міждисциплінарних навчальних програмних модулів»

6. TEMPUS SEREIN (543968-TEMPUS-1-2013-1-EE-TEMPUS-JPCR) «Модернізація післядипломної освіти у галузі безпеки та стійких інформаційних систем для індустрії»

7. ERASMUS+ HRLAW (HRLAW 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP) «Європейське законодавство в сфері прав людини для університетів України та Молдови»

Міжнародні (грантові) проекти, співвиконавцями яких є викладачі кафедри:

1. TEMPUS ALIGN (543901-TEMPUS-1-2013-1-AM-TEMPUS-JPGR)  «Досягнення та регулювання балансу між освітніми програмами та кваліфікаційними рамками» (виконавець Савенко О.С.)