Остання редакція:25 Липня 2018 року

Декан факультету програмування та комп'ютерних і телекомунікаційних систем,

кандидат технічних наук, професор кафедри кoмп’ютерної інженерії та системного програмування.

Профіль в Scopus

Профіль ORCID

Профіль ResearcherID

Профіль Google schoolar

Перелік наукових праць

 

Освітня кваліфікація:

1993 – закінчив Кам'янець-Подільський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Математика»

1999 – захистив кандидатську дисертацію на тему «Методи та засоби антивірусного комбінованого діагностування персональних комп'ютерів» за спеціальністю 05.13.13 – обчислювальні машини, системи і мережі у Вінницькому державному технічному університеті

2002 – отримав вчене звання доцента за кафедрою комп’ютерних систем

2010-2018 – підготував чотирьох кандидатів наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології

2014-2017 – приймав участь у виконанні міжнародного проекту ALIGN_QF «Досягнення та регулювання балансу між освітніми програмами та кваліфікаційними рамками» (543901-TEMPUS-1-2013-1-AM-TEMPUS-JPGR).

2018 – нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти»

2018 – отримав вчене звання професора за кафедрою комп’ютерної інженерії та системного програмування.

Сфера наукових інтересів:
дослідження виявлення зловмисного програмного забезпечення в комп’ютерних системах та мережах

Патенти на корисну модель:

1. Пат. на корисну модель 108238 Україна, МПК G06F 21/55 Мультиагентний спосіб локалізації бот-мереж у корпоративних комп’ютерних мережах / Поморова О.В., Савенко О.С., Крищук А.Ф., Лисенко С.М., Бобровнікова К.Ю., Нічепорук А.О.; власник Хмельницький національний університет. – № u201600127; заявл. 04.01.2016; опубл. 11.07.2016, Бюл. № 13/2016.

2. Пат. на корисну модель 118456  Україна,  МПК G06F 21/55 Спосіб виявлення метаморфних вірусів на основі статистичних метрик для визначення еквівалентних функціональних програмних блоків / Савенко О.С., Лисенко С.М., Бобровнікова К.Ю., Нічепорук А.О., Савенко Б.О.; власник Хмельницький національний університет. – № u201701743; заявл. 23.02.2017; опубл. 10.08.2017, Бюл. № 15/2017.

3. Пат. на корисну модель 118663  Україна,  МПК G06F 21/55 Спосіб ідентифікації бот-мереж у корпоративних комп’ютерних мережах на основі аналізу DNS-трафіку / Савенко О.С., Лисенко С.М., Бобровнікова К.Ю., Нічепорук А.О., Савенко Б.О.; власник Хмельницький національний університет. – № u201612041; заявл. 28.11.2016; опубл. 28.08.2017, Бюл. № 16/2017.

 

Дисципліни:

програмування

дискретна математика

системне програмне забезпечення

безпека та захист комп’ютерних систем


e-mail: savenko_oleg_st@ukr.net