Остання редакція:3 Травня 2016 року

Всі навчальні дисципліни спеціальності комп'ютерна інженерія поділяються на три основних блоки:

1. Дисципліни загальної підготовки (Англійська мова, Філософія, Вища математика та інші)

2. Дисципліни комп'ютерної підготовки. Цикл присвячений вивченню апаратного забезпечення сучасних обчислювальних систем, їх архітектури, принципів побудови, функціонування та проектування. Окрема увага приділена комп'ютерних мережам та системам розподілених та паралельних обчислень. Основні дисципліни цього циклу наведено на наступній схемі

kp 

3. Дисципліни з програмування. З першого курсу, значна увага у підготовці фахівців приділяється програмуванню. У блоці дисциплін з програмування вивчаються найбільш сучасні та затребувані на ринку праці мови та технології програмування, що дозволяє випускникам розпочинати карєру програміста ще під час навчання. Дисципліни цього блоку наведено на наступній схемі

pr

Глибоке вивчення як апаратного забезпечення комп'ютерних систем так і програмування дає можливість студентам спеціальності "Копм'ютерна інженерія" обирати специфіку майбутньої зайнятості (програмування, веб програмування, системне програмування, проектування або обслуговування комп'ютерних систем та мереж, розроблення комп'терних пристроїв та ін.) Глибокі знання апаратного забезпечення вигідно вирізняє наших випускників, які працюють програмістами.

З описом основних навчальних дисциплін можна ознайомитись, завантаживши презентацію (KI_discp). При наведенні "вказівника" на дисципліну буде висвічуватись коротка анотація.

 

Після завершення навчання за ОКР бакалавр, на факультеті програмування та комп'ютерних і телекомунікаційних систем можна продовжити навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр", за освітніми програмами "Системне програмування" та "Комп'ютерні системи та мережі". Термін навчання - 1,5-2 роки. Зокрема, за спеціалізацією "Системне програмування" вивчаються такі дисципліни як:

- Технологія проектування програмних систем;

- Програмування комп'ютерних мереж;

- Технології проектування спеціалізованих операційних систем;

- Програмування комп'ютерних ігр та ін.

Регулярні стажування викладачів кафедри системного програмування у провідних навчальних закладах Європейського союзу, дозволяють забезпечувати високу якість та впроваджувати передові технології при проведенні навчальних занять для студентів спеціальності "Комп'ютерна інженерія".

Активні міжнародна діяльність кафедри системного програмування дала можливість залучати до проведення лекційних занять провідних професорів кращих університетів Великобританії, Італії, Фінляндії, Швеції та України.

<Назад