About

 

Кафедра комп’ютерної інженерії та системного програмування

 

 


Історія кафедри

Становлення напряму підготовки фахівців з інформаційних технологій в Хмельницькому національному університеті розпочалось в 1988 році з першого набору студентів на спеціальність обчислювальні машини, комплекси, системи та мережі (теперішня назва спеціальності, починаючи з 2016 року: комп’ютерна інженерія).

В 1989 році для організації навчання студентів за спеціальністю в університеті була створена кафедра електронно-обчислювальних систем, яку очолив к.т.н., доцент Бардаченко В.Ф.(1989-1992 рр.).

З жовтня 1992 року кафедру очолював доктор технічних наук, професор Локазюк В.М.(1992-2004 рр.).

За час існування кафедри вона змінювала назву в зв’язку із змінами назви спеціальності.

З 1995 кафедру було перейменовано в кафедру комп’ютерних систем в зв’язку із зміною переліку спеціальностей і введенням нової назви спеціальності: комп’ютерні системи та мережі (теперішня назва спеціальності, починаючи з 2016 року: комп’ютерна інженерія).

В 2004 році на кафедрі КС було відкрито ще одну спеціальність: системне програмування, яка на сьогодні (починаючи з 2016 року) згідно введеного переліку спеціальностей теж називається комп’ютерна інженерія. Суттєве зростання кількості студентів в 2004 році стало основою для формування на базі кафедри КС нового факультету комп’ютерних систем та програмування в складі двох новостворених кафедр, за якими були закріплені відповідно дві спеціальності:

 • кафедри комп’ютерних систем та мереж;
 • кафедри системного програмування.

В 2004 році кафедру системного програмування очолив д.т.н., професор, академік Міжнародної академії комп’ютерних наук та систем (International Academy of Computer Sciences and Systems) та Міжнародної академії інформатизації (International Informatization Academy) Локазюк В.М. (2004-2010 рр.), з січня 2011 року – очолювала д.т.н., професор Поморова О.В. (2011-2017 рр.).

В 2016 році в зв’язку із введенням нового переліку спеціальностей і відповідно зміною назви спеціальності кафедру СП було перейменовано в кафедру комп’ютерної інженерії та системного програмування (КІСП).

З вересня 2017 року її очолює д.т.н., професор, с.н.с. Говорущенко Т.О.

 


 

Діяльність кафедри

Кафедра компютерної інженерії та системного програмування готує фахівців за спеціальностями:

 •  123 – Комп’ютерна інженерія, освітня програма Комп’ютерна інженерія та програмування;
 •  126 – Інформаційні системи та технології освітня програма Інформаційні системи та технології.
Ліцензія на навчання:
 • бакалаврів спеціальностей 123 “Комп’ютерна інженерія”, 126 “Інформаційні системи та технології”
 • магістрів спеціальності 123 “Комп’ютерна інженерія”
 • докторів філософії спеціальності 123 “Комп’ютерна інженерія”

Тривалість підготовки становить для:

 • бакалаврів – 3 роки і 10 місяців;
 • магістрів – 1 рік і 9 місяців (за освітньо-науковою програмою);
 • докторів філософії – 4 роки.

 


 

 

Викладачі кафедри постійно підвищують свій професійний рівень:

 • готують і захищають дисертації на здобуття наукових ступенів,
 • є виконавцями держбюджетних тематик,
 • міжнародних грантових проектів за участю закладів вищої освіти країн ЄС,
 • стажуються у закладах вищої освіти країн ЄС.

 


На кафедрі комп’ютерної інженерії та системного програмування для студентів спеціальності:

 • створено сучасну навчальну базу, оснащену за грантові кошти країн ЄС;
 • розміщено матеріали навчальних курсів в онлайн доступ;
 • створено умови для вільного вибору частини дисциплін навчального плану в залежності від бажаної траєкторії навчання студента, активної участі в олімпіадах з ІТ;
 • організовано можливість стажування в ІТ фірмах міста з подальшим працевлаштуванням.

Основною метою колективу кафедри є надання студентам освіти з інформаційних технологій з максимальним наближенням до вимог сучасного ринку праці. 


Пріоритетні напрямки роботи викладачів кафедри