Абітурієнту

 

ШАНОВНИЙ АБІТУРІЄНТЕ, ВІТАЄМО!

 

 

 

Промо відео освітніх програм “Комп’ютерна інженерія та програмування” та “Інформаційні системи та технології”

 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 123-КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

освітня програма “Комп’ютерна інженерія та програмування”


Кафедра комп’ютерної інженерії та системного програмування готує фахівців за спеціальністю 123 – Комп’ютерна інженерія, освітня програма “Комп’ютерна інженерія та програмування“.

Ліцензія на навчання:
 •  бакалаврів спеціальності 123 “Комп’ютерна інженерія”;
 •  магістрів спеціальності 123 “Комп’ютерна інженерія”;
 •  докторів філософії спеціальності 123 “Комп’ютерна інженерія”.

Тривалість підготовки становить для:

 • бакалаврів 3 роки і 10 місяців;
 • магістрів – 1 рік і 9 місяців (за освітньо-науковою програмою);
 • докторів філософії – 4 роки.

blank white string

123 – Комп’ютерна інженерія (Computer Engineering), освітня програма “Комп’ютерна інженерія та програмування” – це спеціальність, яка передбачає підготовку інженерних та наукових кадрів для  професійного розв’язку задач:

 •  проектування та програмування комп’ютерів та комп’ютерних систем універсального та спеціального призначення, в тому числі мобільних пристроїв, мережі Інтернет, кіберфізичних систем, Інтернету речей (ІоТ);
 • розроблення і використання інформаційних технологій та систем;
 • налагодження та експлуатація програмно-технічних засобів комп’ютерів та комп’ютерних систем універсального та спеціального призначення;
 • розроблення та використання високопродуктивних, мобільних, веб-орієнтованих, хмарних, енергоефективних, безпечних, адаптивних, інтелектуальних, розумних технологій та програмно-технічних засобів.

blank white string

 

Вітальне відео-фідбек студентів освітньої програми “Комп’ютерна інженерія та програмування”

 

 


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 126 – ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ 

освітня програма “Інформаційні системи та технології”


Кафедра комп’ютерної інженерії та системного програмування готує фахівців за спеціальністю 126 – Інформаційні системи та технології, освітня програма “Інформаційні системи та технології“.

Ліцензія на навчання:
 • бакалаврів спеціальності “Інформаційні системи та технології”.

Тривалість підготовки становить для:

 • бакалаврів 3 роки і 10 місяців.

Планується відкриття  магістратури та аспірантури за цією спеціальністю 126 – Інформаційні системи та технології.

Наразі є можливість продовження навчання в магістратурі та аспірантурі 123 – Комп’ютерна інженерія.


126 – Інформаційні системи та технології (Information systems and technologies), освітня програма “Інформаційні системи та технології” – це спеціальність, яка передбачає підготовку інженерних та наукових кадрів для  професійного розв’язку задач:

 • створення і використання інформаційних технологій та систем у різних галузях людської діяльності;
 • оцінювання і забезпечення якості, надійності, відмовостійкості, живучості інформаційних технологій та систем;
 • побудова і впровадження інтелектуальних інформаційних технологій та новітніх інформаційних систем (Інтернет речей, “розумний дім”, мобільні технології, хмарні технології,  енергоефективні технології, адаптивні технології).

blank white string

blank white string

 

   При вступі на спеціальності

 • 123 – Комп’ютерна інженеріяосвітня програма “Комп’ютерна інженерія та програмування”
 • 126 – Інформаційні системи та технології, освітня програма “Інформаційні системи та технології”

абітурієнти подають

 • атестат про загальну середню освіту
 • сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти. 


Предмети ЗНО та вагові коефіцієнти

123 – Комп’ютерна інженерія, освітня програма

“Комп’ютерна інженерія та програмування”

(Бюджет та контракт)


%

Атестат

%

Українська мова

%

Математика

%

Іноземна мова, або Історія Україн,и або Біологія, або Географія, або Фізика або Хімія (на вибір)


Предмети ЗНО та вагові коефіцієнти

123 – Комп’ютерна інженерія, освітня програма

“Комп’ютерна інженерія та програмування”

(Лише контракт)

%

Атестат

%

Українська мова

%

Математика

%

Іноземна мова, або Історія Україн,и або Біологія, або Географія, або Фізика або Хімія (на вибір)

Інформація про додаткові бали при вступі на спеціальності (МАН, підготовчі курси для бакалаврів) розміщена на сайті приймальної комісії


   

 Процес подачі електронної заяви

123 – Комп’ютерна інженеріяосвітня програма

“Комп’ютерна інженерія та програмування”

Предмети ЗНО та вагові коефіцієнти

126 – Інформаційні системи та технології, освітня програма “Інформаційні системи та технології”

(бюджет та контракт)

%

Атестат

%

Українська мова

%

Математика

%

Іноземна мова, або Історія Україн,и або Біологія, або Географія, або Фізика або Хімія (на вибір)

Предмети ЗНО та вагові коефіцієнти

126 – Інформаційні системи та технології, освітня програма “Інформаційні системи та технології”

(контракт)

%

Атестат

%

Українська мова

%

Математика

%

Іноземна мова, або Історія Україн,и або Біологія, або Географія, або Фізика або Хімія (на вибір)

Інформація про додаткові бали при вступі на спеціальності (МАН, підготовчі курси для бакалаврів) розміщена на сайті приймальної комісії

Вступ на скорочену форму навчання на спеціальності:

123 – Комп’ютерна інженерія

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА “КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ”

126 – Інформаційні системи та технології

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА “ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ”


Вступ на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра здійснюється за результатами вступних випробувань

 • для бюджетних конкурсних пропозицій   формі ЗНО з української мови і літератури (української мови), ЗНО з математики (історії)  та фахового вступного випробування ;
 • для небюджетних конкурсних пропозицій у формі ЗНО з української мови і літератури (української мови), ЗНО з математики, історії, іноземної мови, географії, біології, фізики, хімії (на вибір вступника) та фахового вступного випробування.

 

 

Предмети ЗНО та вагові коефіцієнти

 

%

Фахове випробування

%

Українська мова

%

Математика

 

 

 

Вступ на освітньо-наукову програму магістра «Комп’ютерна інженерія та програмування» спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія

 


Для вступу до магістратури за спеціальністю 123 – Комп’ютерна інженерія необхідно успішно скласти:

 • фахове вступне випробування для навчання за освітньо-науковою програмою магістра спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія;
 • фахове вступне випробування з іноземної мови (ЗНО);
 • додаткове фахове вступне випробування (для абітурієнтів з дипломами бакалавра з інших галузей).

 

Вступ на освітньо-наукову програму доктора філософії за спеціальністю 123 – Комп’ютерна інженерія 

 


Для вступу на освітньо-наукову програму доктора філософії за спеціальністю 123 – Комп’ютерна інженерія необхідно успішно скласти:

 • фахове вступне випробування для навчання за освітньо-науковою  програмою доктора філософії спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія;
 • фахове вступне випробування з іноземної мови (в Хмельницькому національному університеті);
 • додаткове фахове вступне випробування (для абітурієнтів з дипломами магістра з інших галузей).

Ми

 • зробимо з Вас успішного ІТ-фахівця;
 • навчимо Вас програмувати найбільш прогресивними мовами програмування; розробляти Web-додатки, мобільні та кросплатформні додатки; володіти сучасними технологіями програмування під операційні системи Windows, Linux, Android, IOS; програмувати Інтернет речей (IoT) та смарт-технології; програмувати роботизовані системи, побудовані на основі LEGO MINDSTORMS, ARDUINO, RASPBERRY PI;
 • навчимо Вас основам Web-дизайну, проектування інтерфейсів користувача, Front-End розробки;
 • навчимо Вас тестувати програмні системи та забезпечувати їх якість;
 • навчимо Вас основам проектування комп’ютерних мереж, системного адміністрування, інформаційної безпеки, аналітики та зберігання даних (в т.ч. великих даних);
 • навчимо Вас керувати програмними проектами та власними ІТ-підприємствами;
 • навчимо Вас основам маркетингу, реклами та розкрутки ІТ-продуктів в Інтернеті та соціальних мережах;
 • єдині в Хмельницькій області забезпечуємо унікальну можливість CASE-НАВЧАННЯ – вивчення декількох навчальних дисциплін за програмами ІТ-фірм м.Хмельницького, під час якого студенти розв’язують реальні задачі (кейси), надані ІТ-фірмами;
 • підтримуємо Ваше прагнення використовувати набуті знання та заробляти кошти вже з молодших курсів
 • надамо Вам доступ до сучасної техніки та ліцензійного ПЗ в сучасних лабораторіях
 • допоможемо Вам успішно працевлаштуватися  за отриманою спеціальністю;
 • дамо корисний практичний досвід та зробимо Ваше навчання цікавим засобами співпраці колективу кафедри з провідними навчальними закладами України та Європи, провідними софтверними та телекомунікаційними компаніями регіону.

Наші студенти вивчають

Посади, які можуть займати випускники:

 • програміст (Developer), веб-програміст (Web Developer), розробник мобільних додатків (Mobile Developer), розробник Інтернету речей (IOT developer);
 • веб-дизайнер (Web designer), дизайнер інтерфейсів користувача (UX/UI designer), фронтенд розробник (Front end developer);
 • тестувальник програмного забезпечення (Quality assurance engineer);
 • системний адміністратор (Systems administrator);
 • адміністратор баз даних (Database administrator), аналітик даних (Data scientist);
 • фахівець з інформаційної безпеки (IT security specialist);
 • контент-менеджер (Content manager), менеджер з маркетингу в соціальних мережах (SMM manager), SEO-інженер;
 • менеджер програмних проектів (Project manager), DevOps-інженер.

Наші випускники отримують роботу в компаніях

Якщо ВИ:

 • мрієте стати успішним ІТ фахівцем;
 • мрієте про високооплачувану роботу;
 • дбаєте про власне майбутнє;
 • мрієте про стрімкі перспективи професійного росту;
 • прагнете мати гнучкий робочий графік;
 • хочете працювати в open-minded колективі;
 • мрієте стати фахівцем з розроблення нових комп’ютерних технологій та відкривати власні прибуткові стартапи?

Тоді:

Вам до нас – на спеціальність

 •  123 – Комп’ютерна інженерія, освітня програма “Комп’ютерна інженерія та програмування”

або

 •  126 – Інформаційні системи та програмування, освітня програма “Інформаційні системи та програмування”   Хмельницького національного Університету!


3-D тур лабораторій кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування


Комп’ютерна інженерія – Ваш шлях до успішного майбутнього!