Витяг з протоколу №6 засідання кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування Хмельницького національного університету щодо обговорення проєкту освітньо–наукової програми підготовки магістрів «Комп’ютерна інженерія та програмування» зі спеціальності «Комп’ютерна інженерія» від 17 січня 2020 р.

 

 

 


 

 

Витяг з протоколу №6 засідання кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування Хмельницького національного університету щодо обговорення проекту оновленої освітньонаукової програми підготовки PhD (докторів філософії) «Комп’ютерна  інженерія» зі спеціальності «Комп’ютерна інженерія» від 17 січня 2020 р. 

 

 

 


 

 

Міжкафедральний семінар кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування Хмельницького національного університету  від 17 січня 2020 р.  щодо апробації результатів дисертаційної роботи к.т.н., доцента Лисенка Сергія Миколайовича на тему «Методологічні основи та інформаційна технологія забезпечення
резильєнтності комп’ютерних систем в умовах кіберзагроз», представленої на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.

 

 

 


 

 

Міжкафедральний науковий семінар кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування Хмельницького національного університету  від 09 жовтня 2020 р. щодо апробації дисертаційної роботи здобувача вищої освіти за третім (доктор філософії) рівнем вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» Павлової Ольги Олександрівнина на тему «Агентно-орієнтована інформаційна технологія оцінювання початкових етапів життєвого циклу програмного забезпечення на основі онтологічного підходу», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 12 –Інформаційні технології за спеціальністю 122 –Комп’ютерні науки.

 

 

 


 

 

Витяг з протоколу №2 міжкафедрального науково-прикладного семінару кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування та кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій Хмельницького національного університету щодо обговорення вмісту освітніх компонент освітньонаукової програми «Комп’ютерна  інженерія» підготовки PhD (докторів філософії) зі спеціальності «Комп’ютерна інженерія» від 29 серпня 2019 р.

 

 

 


 

 

Міжкафедральний науковий семінар кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування і кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій Хмельницького національного університету від 5 червня 2019 р. щодо апробації результатів дисертаційної роботи Мазурця Олександра Вікторовича на тему «Інформаційна технологія  автоматизованого структурування навчальних матеріалів та створення тестів для адаптивного контролю рівня знань», яка подається до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.

 

 

 


 

 

Міжкафедральний науковий семінар кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування і кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій Хмельницького національного університету від 31 серпня 2017 р. щодо апробації результатів дисертаційної роботи Нічепорука Андрія Олександровича на тему «Інформаційна технологія виявлення метаморфних вірусів у локальних комп’ютерних мережах», яка подається до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології, а також апробації результатів дисертаційної роботи Багрія Руслана Олександровича на тему «Інформаційна технологія альтернативної комунікації для людей з обмеженими можливостями спілкування», яка подається до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.

 

 

 

 

 


 

 

Міжкафедральний науковий семінар кафедри системного програмування і кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій Хмельницького національного університету від 2 червня 2016 р. щодо апробації результатів дисертаційної роботи Бобровнікової Кіри Юліївни «Інформаційна технологія виявлення бот-мереж у корпоративних мережах на основі аналізу DNS-трафіка», яка подається до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.

 

 

 


 

 

Leave a reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

9 − seven =