Остання редакція:25 Липня 2017 року

Презентація спеціальності

 

ce

 

“КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ” = Програміст + Комп'ютерник

Спецальність 123 “Комп’ютерна інженерія» Хмельницького національного університету передбачає підготовку інженерних та наукових кадрів для професійного вирішення задач проектування, розроблення та супроводу програмного забезпечення, а також комп’ютерних систем та мереж.

Наші студенти та випускники вирішують наступні задачі:

-   проектування, розроблення та супровід прикладного і системного програмного забезпечення та програмного забезпечення для вбудованих комп’ютерних систем;

-   проектування, розроблення та супровід проблемно-орієнтованих програмних засобів, баз даних;

-   проектування, налагодження та адміністрування комп’ютерних систем і мереж, спеціалізованих комп'ютерних засобів.

 Ми вивчаємо:

Наразі ІТ-фахівці — це ті фахівці, які можуть розраховувати на гідну оплату праці, тому наші випускники успішно працевлаштовані в Україні та за кордоном із заробітною платою від 5-6 тис.грн (для початківця) до 2-3 тисяч доларів США (для менеджера проекту).

Статистика зарплатних побажань та задоволеності рівнем доходів ІТ-фахівців

Посади, які можуть займати наші випускники:

-   програміст (Developer)

-   веб-програміст, веб-дизайнер (Web developer, Web designer)

-   менеджер програмних проектів (Software project manager)

-   фахівець з інформаційних технологій (IT specialist)

-   аналітик комп’ютерних систем, мереж та банків даних (Analyst of computer systems, networks, data banks)

-   системний адміністратор (System administrator)

-   розробник та адміністратор баз даних (Database developer and administrator)

-   тестувальник програмного забезпечення (Software tester)

Статистика популярності ІТ-професій

Спеціальність 123 «Комп'ютерна інженерія» Хмельницького національного університету передбачає навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

- бакалавр — 110 місць лціензованого обсягу;

- магістр — 60 місць ліцензованого обсягу;

- доктор філософії — 10 місць ліцензованого обсягу.

Біля 85% студентів навчаються за державним замовленням.

Навчання здійснюється викладачами двох кафедр:

-    Комп'ютерної нженерії та системного програмування;

-    Кібербезпеки та комп'ютерних систем і мереж.

Ми: 

-   навчимо Вас програмувати найбільш прогресивними мовами програмування, володіти сучасними технологіями програмування під операційні системи Windows, Linux, Android, iOS, програмувати комп'ютерні системи та мережі, спеціалізовані комп'ютерні засоби;

-   акцентуємо увагу на навчанні студентів через дослідження та власний досвід;

-   розвиваємо в студентів ефективні інтелектуальні інструменти, які дозволять їм стати фахівцями майбутнього та успішно працевлаштуватись (творче нестандартне мислення та креативні навички);

-   відкидаємо  неефективне «зазубрювання» навчального матеріалу;

-   навчаємо студентів знаходити потрібну інформацію та використовувати знайдену інформацію при вирішенні практичних задач;

-   переорієнтовуємо розумовий резерв студентів на розвиток здатності аналізувати, аргументувати, приймати правильні рішення та творити;

-   навчаємо мислити, розуміти, отримувати результат, створювати нове знання;

-   підтримуємо прагнення студентів використовувати набуті знання та заробляти власні кошти вже з молодших курсів;

-   підтримуємо студентські інновації та стартапи, починаючи з першого року навчання у ВНЗ;

-   щороку випускаємо десятки спеціалістів та магістрів у галузі інформаційних технологій, які успішно працевлаштовуються в Україні та за кордоном;

-   надаємо студентам доступ до сучасної техніки та новітнього ліцензованого програмного забезпечення в комфортних лабораторіях.

 

 


Буклет спеціальності:


Презентація спеціальності


<Назад